EFSI wordt verlengd tot 2020

18 september 2017Klimaat Staatssteun

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wordt verlengd tot 2020. Dit heeft de Europese Commissie bekend gemaakt in een persbericht. Het voorstel moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement. De verlenging van EFSI moet zorgen voor de mobilisering van minstens € 500 miljard aan investeringen. Dit is € 185 miljard meer dan de oorspronkelijke doelstelling van € 315 miljard.

EFSI

EFSI heeft als doel de structurele economische groei in de EU bevorderen door middel van gerichte investeringen. Het EFSI is een gezamenlijk initiatief van de Europese Investeringsbank, het Europees Investeringsfonds, en de Europese Commissie. Het plan moet investeren binnen de EU makkelijker maken, investeringsprojecten meer zichtbaarheid geven en in dit proces technische ondersteuning bieden. Daarnaast tracht het EFSI-fonds slimmer gebruik van nieuwe en bestaande financieringsbronnen mogelijk te maken.

Decentrale overheden

Het fonds is bedoeld voor investeringen op het gebied van infrastructuur, energie , innovatie, duurzaamheid  en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het nemen van energiebesparende maatregelen voor woningen of de aanleg van glasvezelnetwerken. Lokale en regionale overheden kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van EFSI. Belangrijk om te weten is wel dat financiering in kader van het EFSI-fonds wordt versterkt in de vorm van leningen en niet als een subsidie.

Om de Nederlandse bedrijven en de Nederlandse economie optimaal te laten profiteren van EFSI heeft het kabinet het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) opgericht. Het NIA helpt lokale en regionale overheden, publiek-private samenwerkingen en ondernemingen bij toegang tot financiering, voornamelijk in de risicovolle fases als de markt alleen het nog niet oppakt.

EFSI 2.0

De verlenging van het Europees Fonds voor Strategische Investering, EFSI 2.0, zal zich moeten richten op het ondersteunen van innovatieve projecten in economisch minder welvarende regio’s en zal zich daarbij richten op nieuwe sectoren zoals landbouw en visvangst. Dit laatste heeft als doel EFSI bij te laten dragen aan de doelstellingen van het klimaat akkoord van Parijs met betrekking tot het creëren van een koolstofarme economie. Daarnaast zal EFSI 2.0 besluiten over investeringen beter uitleggen met online publicaties en er komt meer technische ondersteuning aan investeringsprojecten.

Door:

Femke Salverda en Fenna Eerenberg, Europa decentraal

Bron:

Persbericht EFSI 2.0, Europese Commissie

Meer informatie:

EU Investment Plan: MEPs and ministers agree to prolong and add new resources, Europees Parlement
Praktijkvraag: aan welke criteria moet voldaan worden om gebruik te kunnen maken van EFSI?, Europa decentraal
TFC-constructie: Europees Fonds voor Strategische Investeringen (ESFI), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland