Nieuws

Publicatie: 7 februari 2020

Door: en


Onlangs is de Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening gepubliceerd. Deze handleiding is opgesteld voor alle (decentrale) overheden die geoorloofd staatssteun willen verlenen onder toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De handleiding dient als hulpmiddel voor organisaties die meer informatie willen over het gebruik van de AGVV.

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening

In de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) nr. 651/2014) zijn categorieën van steunmaatregelen opgenomen die geacht worden een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de Europese Unie. Deze steunmaatregelen hoeven dan ook niet meer vooraf bij de Europese Commissie te worden aangemeld ter goedkeuring. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de AGVV zal in plaats daarvan een zogeheten kennisgevingsprocedure moeten worden doorlopen.

Relevantie vrijgestelde staatssteun

Omdat de toepassing van de AGVV niet vooraf wordt getoetst door de Europese Commissie, maar gepaard gaat met een verantwoordelijkheid voor de steunverlenende autoriteit, is het van belang de rechtmatigheid van de verleende steun vooraf te waarborgen. Bovendien blijkt uit recente jurisprudentie dat voorzichtigheid bij het gebruik van de AGVV is geboden en dat onrechtmatige verleende steun vergaande consequenties kan hebben door bijvoorbeeld een terugvordering.

Achtergrond Handleiding Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Mede door de hierboven genoemde risico’s leefde bij verschillende overheden de wens om beschikbare kennis te bundelen om meer duidelijkheid over de Algemene Groepsvrijstellingsverordening te verschaffen.
De handleiding is uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Kenniscentrum Europa decentraal, onder auspiciën van het Interdepartementaal Staatssteun Overleg (ISO).
Handleiding AGVV

Meer informatie:

Factsheet gewijzigde AGVV, Kenniscentrum Europa Decentraal
Bijlage samengesteld document AGVV, Kenniscentrum Europa Decentraal
Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Kenniscentrum Europa Decentraal
Algemene voorwaarden, Kenniscentrum Europa Decentraal