Netwerk Regionale Hub gelanceerd door Europees Comité van de Regio’s

19 november 2018Regionaal beleid en fondsen

Op 14 november heeft het Europees Comité van de Regio’s het Netwerk Regionale Hub (#RegHub) gepresenteerd aan de regionale vertegenwoordigingen bij de Europese Unie. Een proeffase met 20 regio’s gaat vanaf januari 2019 van start.

RegHub

Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), presenteerde op 14 november het nieuwe project: Network of Regional Hubs (#RegHub) en de selectieperiode voor de proeffase (2019-2020) met 20 deelnemende regio’s. In het kader van de aanbevelingen van de Subsidiarity Task Force is het RegHub project opgezet waarin lokale en regionale autoriteiten feedback geven over de implementatie van EU-wetgeving. Doel is om EU-wetgeving te verbeteren en dichter bij de burger te brengen. Ongeveer twee derde van EU-wetgeving wordt geïmplementeerd op lokaal en regionaal niveau waardoor lokale en regionale autoriteiten waardevolle ervaring hebben bij de toepassing van EU-wetgeving. Via zijn adviezen deelt het CvdR formeel de positie van lokale en regionale autoriteiten met betrekking tot EU-wetgevingsvoorstellen. Echter moet de kennis van lokale en regionale autoriteiten in een eerder stadium van het wetgevingsproces van de EU worden geïntroduceerd, net als hun ervaringen bij de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving.

Het CvdR heeft daarom een proefproject opgezet dat bestaat uit een netwerk van “regionale hubs” (contactpunten) voor de evaluatie van de uitvoering van het EU-beleid. Het initiatief werd genomen als een van de aanbevelingen van de Subsidiarity Task Force die Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in de eerste helft van 2018 heeft opgezet.

Het initiatief zal bijdragen tot een betere beoordeling van de uitvoering van het EU-beleid, waardoor de EU-wetgever uiteindelijk de bestaande wetgeving kan verbeteren en nieuwe wetgeving kan voorbereiden.

Proeffase

Tijdens de proeffase van het project (2019-2020) zal het CvdR 20 geselecteerde regio’s raadplegen om de geschikte methodologie uit te testen om resultaatgerichte en kwaliteitsgerichte implementatiefeedback te leveren voor een geselecteerd aantal EU-beleidsterreinen (bijvoorbeeld klimaatverandering, milieubeleid, cohesiebeleid).

De oproep voor aanvragen voor de proeffase loopt van 19 oktober 2018 tot en met 30 november 2018. De selectie van de 20 regio’s zal gebaseerd zijn op drie criteria: geografisch evenwicht, politieke en administratieve verbintenis en ervaring met de uitvoering van het EU-beleid.

Vervolg

Half december zullen de 20 geselecteerde regio’s voor de proeffase worden gepresenteerd. Zij zullen op 31 januari 2019 deelnemen aan een eerste workshop. Als de proeffase succesvol blijkt zal het project vanaf 2021 beschikbaar zijn voor alle Europese regio’s.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Network of Regional Hubs for EU Policy Implementation Review (RegHub) – Pilot project
A New Way of working for Europe: regions called to join pilot project to improve EU legislation, persbericht Europees Comité van de Regio’s
Participation in a pilot project for a Network of Regional Hubs (contact points) for EU Policy Implementation Review (RegHub), brief van CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz