Nieuws

Publicatie: 6 mei 2019

Door: en


De Europese Commissie is gestart met het evalueren van de Europese staatssteunregels uit het State Aid Modernisation (SAM)-pakket én het inschatten van de mogelijkheden voor vernieuwing van het Europese regelgevingskader voor landbouwsteun. De evaluatie- en het inschattingstraject zijn van start gegaan met de openstelling van twee openbare consultaties. De consultatie met betrekking tot de staatssteunregels uit het SAM-pakket staat open tot en met 10 juli 2019. De consultatie over het regelgevingskader voor landbouwsteun staat open tot en met 19 juli 2019.

Fitness check van het ‘State Aid Modernisation’-pakket

Eerder dit jaar kondigde de Commissie aan dat zij het SAM-pakket van Europese staatssteunregels zal verlengen. Dat betekent dat de looptijd van deze per 31 december 2020 vervallende staatssteunregels verlengd is tot 31 december 2022. Het SAM-pakket van Europese staatssteunregels is met name bedoeld om het voor lidstaten eenvoudiger te maken om voor bepaalde doeleinden geoorloofd steun te verlenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Gelijktijdig met de aangekondigde verlenging heeft de Commissie een zogenaamde Fitness check van het SAM-pakket aangekondigd om vast te stellen of dit pakket in de toekomst nogmaals zouden moeten worden verlengd of eventueel zou moeten worden herzien.

[su_box title=”Fitness checks” box_color=”#c0d4f4″ title_color=”#ffffff”]Fitness checks zijn een instrument van de Europese Commissie om Europese wet- en regelgeving te evalueren en te beoordelen op hun effectiviteit en efficiëntie. Bijvoorbeeld door het identificeren van onnodige administratieve lasten, inconsistenties en overlap met andere EU-wet- en regelgeving. Fitness checks verschillen van reguliere evaluaties van Europese wet- en regelgeving, omdat deze beogen een hele set van wet- en regelgeving binnen een bepaald beleidsterrein gelijktijdig en als geheel te evalueren. [/su_box]

De Commissie heeft de precieze uitvoering van de aangekondigde Fitness check bekendgemaakt aan de hand van een zogenaamde evaluatieroutekaart. Eén onderdeel van de Fitness check is een openbare consultatie die nu open staat voor reacties tot en met 10 juli 2019. De consultatie bestaat uit een vragenlijst, maar het is ook mogelijk om binnen de vragenlijst ondersteunende documenten op te sturen voor een specifiekere individuele reactie. De Commissie is onder andere geïnteresseerd in de ervaringen van lokale en regionale overheden die betrokken zijn bij het verlenen van staatssteun. Naast een openbare consultatie benadert de Commissie ook de lidstaten om hun ervaringen ten aanzien van de toepassing van de staatssteunregels te delen met de Commissie.

Impact Assessment van de landbouwsteunregels

Het regelgevingskader voor landbouwsteun betreft een aparte set Europese regels voor de landbouw- en bosbouwsector. Het bestaat uit de de-minimisverordening landbouw, de richtsnoeren landbouwsteun en de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV). Eerder dit jaar rondde de Europese Commissie het besluitvormingstraject ten aanzien van de herziening van de landbouw de-minimisverordening af. De LVV- en landbouwrichtsnoeren zijn nog in werking tot eind 2020. Om deze reden heeft de Commissie aangekondigd een zogenaamde Impact Assessment uit te willen voeren ter voorbereiding op de mogelijke verlengingen of herziening van de LVV- en landbouwrichtsnoeren.
[su_box title=”Impact Assessments” box_color=”#c0d4f4″ title_color=”#ffffff”]Impact Assessments zijn een instrument van de Europese Commissie om na te gaan of nieuwe EU-maatregelen nodig zijn en wat het potentiële effect daarvan zou kunnen zijn. Impact Assessments worden uitgevoerd in de voorbereidende beleidsvormingsfase, voorafgaand aan een nieuw Commissievoorstel. Het uitvoeren van een Impact Assessment is verplicht bij nieuwe Commissie-initiatieven waarvan is te verwachten dat zij aanzienlijke economische, sociale of milieugevolgen zullen hebben.[/su_box]
De Commissie heeft de geplande uitvoering van de aangekondigde Impact Assessment nader uitgewerkt in een aanvangseffectbeoordeling. Eén onderdeel van de Impact Assessment is een openbare consultatie die nu open staat voor reacties tot en met 19 juli 2019. Ook deze consultatie bestaat uit een vragenlijst en ook hier is het mogelijk om binnen de vragenlijst ondersteunende documenten op te sturen voor een specifiekere individuele reactie. De Commissie is onder andere geïnteresseerd in de ervaringen van lokale en regionale overheden die betrokken zijn bij het verlenen van staatssteun in de landbouwsector.

Meer informatie:

Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Landbouw en Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Betere regelgeving, Kenniscentrum Europa Decentraal