Nieuws

Publicatie: 16 november 2022

Door: en


De kortetermijnverhuur van accommodaties ontwikkelt zich snel, ook in de Europese Unie. Het aandeel kortemijnverhuur in de toeristische sector neemt mede door de platformeconomie zelfs aanzienlijk toe. Deze groei creëert veel kansen, maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Om de transparantie in deze industrie te vergroten en overheden te helpen bij een evenwichtige ontwikkeling heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepubliceerd. Deze verordening moet het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot diensten voor de kortetermijnverhuur van accommodatie bevorderen.

Wat staat er in de verordening?

In de verordening worden nieuwe eisen gesteld voor het delen van gegevens met betrekking tot kortetermijnverhuur. Het doel hiervan is om, onder andere:

  • de verplichting tot registratie van verhuurders te harmoniseren. Verhuurders moeten een uniek registratienummer toegewezen krijgen, waarna ze met hun activiteiten kunnen beginnen. Deze registratieplicht moet het mogelijk maken om te achterhalen wie, wat en waar verhuurt. De registratieregeling moet volledig online beschikbaar zijn. Ook is het belangrijk dat dit op een toegankelijke wijze gebeurt. De informatie die de verhuurders verstrekken moet noodzakelijk en evenredig zijn;
  • de regels omtrent het registreren te verduidelijken. Zo hebben online platforms een aantal verplichtingen. Ze moeten namelijk steekproeven uitvoeren om te controleren of verhuurders zich registreren, op verzoek van overheidsinstanties publicaties van niet-conforme verhuurders verwijderen en verhuurders in staat te stellen om registratienummers op die platforms weer te geven;
  • de uitwisseling van gegevens tussen overheidsinstanties en online platforms te bevorderen. Overheidsinstanties moeten via centrale digitale toegangspunten één keer per maand automatisch gegevens ontvangen. Het gaat hierbij om informatie over het aantal verblijven en gasten, het registratienummer en het internetadres van de publicatie van de accommodatie. Dit laatste heeft betrekking op de URL. Het gaat daarnaast slechts om accommodaties op het grondgebied van de betreffende overheidsinstantie;
  • overheidsinstanties in staat te stellen geaggregeerde en anonimiseerde gegevens te delen met onderzoekers, burgers en bureaus voor statistieken, zoals Eurostat. Het delen van dergelijke gegevens met genoemde partijen zal de ontwikkeling van innovatieve toeristische diensten ondersteunen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Overheidsinstanties krijgen via de centrale digitale toegangspunten op aanvraag toegang tot voor hen relevante informatie. De overheidsinstantie van een bepaalde stad krijgt dan slechts toegang tot de gegevens van verhuurders in die stad en niet van verhuurders in een andere stad of regio. Platforms mogen daarnaast geen bijkomende gegevens delen dan in het voorstel is opgenomen. Dit staat los van andere verplichtingen op grond van andere EU wetgeving, zoals de Richtlijn administratieve samenwerking op belastinggebied.

Belang voor decentrale overheden

De verhuur van appartementen of kamers voor korte termijn is al jaren een omstreden onderwerp. Het Europese Hof van Justitie heeft in eerder in een arrest bepaald dat het is toegestaan om middels een vergunningsstelsel de verhuur van kamers en appartementen voor korte termijn te reguleren. Kenniscentrum Europa Decentraal heeft hierover eerder een EUrrest geschreven, deze kunt u hier vinden.

De nieuwe verordening is in die zin ook relevant voor decentrale overheden. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het hanteren van een vergunningstelsel voor Airbnb en gelijksoortige kortetermijnverhuur-diensten. Hiervoor verzamelen, verspreiden en produceren decentrale overheden heel veel informatie. De verordening stelt nu regels voor het delen van deze gegevens.

Feedback

De voorgestelde verordening beoogt een eerlijke, verantwoorde en betrouwbare groei van de kortetermijnverhuur. Daarnaast moet het zorgen voor een gelijk speelveld van alle aanbieders. Omdat de verordening impact zal hebben op zowel overheidsinstanties en burgers, heeft de Commissie direct een consultatie gepubliceerd. Er kan tenminste acht weken feedback worden geleverd op het voorstel, maar deze feedbackperiode zal iedere dag worden verlengd totdat het voorstel in alle EU-talen beschikbaar is. Vooralsnog staat de sluitingsdatum van de consultatie op midden januari 2023. Daarna zal de Commissie alle feedback samenvatten en voorleggen aan het Europees Parlement en de Raad. Zij kunnen deze feedback dan meenemen in de verdere behandeling van het voorstel.

Bron

Voorstel voor een verordening inzake het verzamelen en delen van gegevens met betrekking tot diensten voor de kortetermijnverhuur van accommodatie, Europese Commissie
Consultatie Toeristische diensten – kortetermijnverhuur, Europese Commissie

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Data en technologieën, Kenniscentrum Europa Decentraal
Airbnb is een informatiedienst en geen vastgoedmakelaarsdienst, Kenniscentrum Europa Decentraal
Is het hanteren van een vergunningsplicht voor kortstondige verhuur in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn?, Kenniscentrum Europa Decentraal