Nieuws

Publicatie: 18 januari 2021

Door: en


De Richtlijn inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (2014/61/EU), ook wel Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten genoemd, is toe aan vernieuwing. De Europese Commissie vraagt daarom in een raadpleging feedback van belanghebbenden op de Richtlijn.

Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten

De Richtlijn ter vermindering van breedbandkosten moet de invoering van snelle en elektronische communicatienetwerken vergemakkelijken en stimuleren door de kosten te verlagen. Om deze doelstellingen te bereiken, bevat de richtlijn maatregelen op vier gebieden:

  • Delen en hergebruik van bestaande fysieke infrastructuur;
  • Efficiëntere coördinatie van civiele werken;
  • Versnelling en vereenvoudiging van vergunningsprocedures;
  • Uitrusting van nieuwe gebouwen en ingrijpende renovaties met snelle fysieke infrastructuur en verbeterde toegang tot infrastructuur in gebouwen.

De raadpleging

De richtlijn ter vermindering van breedbandkosten moet worden aangepast naar aanleiding van technologische ontwikkelingen en de digitalisering. De richtlijn moet efficiëntere en snellere uitrol van breedbandnetwerken mogelijk maken. Denk hierbij aan de uitrol van 5G netwerken. Ook kan de richtlijn gebruikt worden voor ‘vergroening’ van informatievoorziening en communicatietechnologieën om zo bij te dragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal.

De Commissie vraagt verschillende belanghebbenden om feedback, waaronder decentrale overheden, via een online vragenlijst. De raadpleging staat nog open tot 2 maart 2021.

Breedband en decentrale overheden

Breedband is de verzamelnaam voor ICT-netwerken met een zeer grote capaciteit. Via breedband  kunnen grote hoeveelheden data met hoge snelheid getransporteerd worden op basis van een permanente actieve verbinding. In zowel de EU2020 strategie als in de Digitale Agenda streeft de EU ernaar om toegang tot snel internet overal in de EU te kunnen garanderen. Breedbandprojecten worden vaak door decentrale overheden uitgevoerd. Hierbij moeten zij rekening houden met regels voor mededinging, staatssteun en aanbesteden. Om decentrale overheden bij de (ontwikkeling van) breedbandprojecten te helpen, heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Handreiking Goed op weg met breedband opgesteld.

Bron

Public consultation on the review of the Broadband Cost Reduction Directive, Europese Commissie

Meer informatie

Informatiemaatschappij, Kenniscentrum Europa Decentraal
Breedbandprojecten, Kenniscentrum Europa Decentraal
Breedband en staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Factsheet: Directive 2014/61/EU on broadband cost reduction in a nutshell, Europese Commissie
EU-regels om de kosten van de invoering van hogesnelheidsbreedband te verlagen, Europese Commissie
Persbericht: Commission launches public consultation to gather views on improving fast broadband network rollout, Europese Commissie