Nieuws

Publicatie: 11 september 2023

Door:


Met het einde van het reces zijn veel gemeenten weer overgegaan tot de orde van de dag. Er zijn meer en meer complexe uitdagingen in de samenleving waarvan de nationale overheid de uitwerking bij gemeenten heeft neergelegd. Zo leest u in de Europese Ster, de nieuwsbrief die door het Kenniscentrum samen met het Huis van de Nederlandse Provinciën (HNP) wekelijks wordt uitgebracht, geregeld over de energietransitie, het stikstofvraagstuk, waterkwaliteit en vele andere problemen. Vaak komt bij het oplossen van zo’n probleem de kwestie staatssteun om de hoek kijken.

De grens van de Transparency Award Module (TAM) is op € 100.000,- gesteld; een goede gelegenheid om op te frissen hoe staatssteun kennisgegeven moet worden en waar men daarbij op moet letten. We nemen u aan de hand door de kennisgevingsprocedure, met bijzondere aandacht voor de TAM-meldingen.

Gemeenten gaan namelijk geregeld de samenwerking aan met ondernemingen om tot iets creatiefs en innovatiefs te komen en daar heeft een onderneming dan hulp bij nodig. Veel gemeenten weten de weg te vinden naar onze helpdesk als ze met vragen zitten over staatssteun. We willen graag samen ervoor zorgen dat staatssteun geen hobbel is, maar een moment om na te denken over de beste oplossing voor een probleem.

Kennisgevingsprocedure

Wanneer er gekozen is voor zo’n creatieve en innovatieve oplossing, moet deze vaak nog wel worden gemeld, of moet er kennis worden gegeven bij de Europese Commissie. In het overgrote deel van de gevallen volstaat het om alleen de simpelere weg van de kennisgeving te bewandelen. Ook hier heeft KED een rol. We willen in deze eerste Ster na het reces iedereen kort wijzen op de webpagina’s waar alle ins-and-outs over de kennisgevingsprocedure te vinden zijn. Onze ervaring leert dat het goed is om als jurist de afdeling beleid vroeg mee te nemen in de afwegingen die er bij de staatssteuntoets komen kijken en de deadlines die daarvoor staan. Onze webpagina’s zijn zo geschreven dat ook niet-juristen deze informatie makkelijk tot zich kunnen nemen.

Onze webpagina’s zijn zo geschreven dat ook niet-juristen deze informatie makkelijk tot zich kunnen nemen.

Wijziging AGVV en TAM-grens

Daarnaast is er recent een wijziging geweest van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). U kunt ook hier meer over lezen op onze website. Voor deze Ster wilden we alleen de aandacht vragen voor een onderbelichte en snel over het hoofd geziene verandering die zich hierin heeft voorgedaan. Bij steunverleningen gold voor bedragen boven de € 500.000,- de verplichting hiervan een melding te maken door middel van de Transparancy Award Module (TAM). Dit is van belang omdat door middel van deze digitale tool het mogelijk is om snel inzicht te krijgen in steun die door heel Europa wordt gegeven. Dit is een middel in de strijd tegen corruptie en daarom een verplichting die is vastgelegd in de AGVV.

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de gewijzigde AGVV is ook een nieuwe TAM-grens van toepassing geworden. Deze grens is nu verlaagd naar € 100.000,- Wanneer u nog geen toegang heeft tot een TAM-account kan het Ministerie van Binnenlandse Zaken u daarmee helpen. U kunt in dat geval contact opnemen met coordinatiepuntstaatssteun@minbzk.nl