Nieuws

Publicatie: 20 november 2023

Door:


De nieuwe Europese drempelbedragen voor de jaren 2024 en 2025 zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 16 november 2023. Die nieuwe drempelbedragen geven aan in welke gevallen aanbestedende diensten moeten aanbesteden. Als de geraamde waarde van een opdracht namelijk gelijk is aan of meer is dan het drempelbedrag, dan moet de aanbestedende dienst aanbesteden. Ook dit keer valt op dat de Europese Commissie alle drempelbedragen heeft verhoogd.

De Verordeningen treden in werking op 6 december 2023 en gaan vanaf 1 januari 2024 van kracht. Elke twee jaar herziet de Commissie deze bedragen. Ook deze bedragen gelden dus voor twee jaar, tot en met 31 december 2025.

Nieuwe drempelbedragen

De nieuwe drempelbedragen zijn:

Klassieke overheidsopdrachten

Voor klassieke overheidsopdrachten (onder artikel 4 Richtlijn 2014/24):

  • € 5.538.000,- voor werken. Dit was eerder €5.382.000,- onder de Gedelegeerde Verordening uit 2021;
  • € 143.000,- voor leveringen en diensten gegund door centrale overheidsinstanties en prijsvragen. Dit was eerder €140.000,-;
  • € 221.000,- voor leveringen en diensten gegund door niet-centrale overheidsinstanties en prijsvragen. Dit was eerder €215.000,-;

Voor gesubsidieerde opdrachten in specifieke situaties (onder artikel 13 Richtlijn 2014/24):

  • € 5.538.000,- voor werken die voor meer dan 50% rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd. Dit was eerder €5.382.000,-;
  • € 221.000,- voor diensten die voor meer dan 50% rechtstreeks door aanbestedende diensten worden gesubsidieerd. Dit was eerder €215.000,-.

De drempels voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten blijven ongewijzigd. Hiervoor geldt dus nog steeds het drempelbedrag van € 750.000,- uit artikel 4 aanhef en onder d) van Richtlijn 2014/24.

Concessies

Voor concessies (onder artikel 8 Richtlijn 2014/23):

  • € 5.538.000,- voor werken. Dit was eerder € 5.382.000,-.

Water-, energie-, vervoer- en postsector

Voor overheidsopdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoers- en postdiensten (onder artikel 15 Richtlijn 2014/25):

  • € 443.000 voor leveringen, diensten en prijsvragen. Dit was eerder € 431.000,-;
  • € 5.538.000,- voor werken. Dit was eerder € 5.382.000,-.

Defensie en veiligheid

Voor defensie en veiligheid (onder artikel 8 Richtlijn 2009/81):

  • € 443.000,- voor opdrachten voor leveringen en diensten. Dit was eerder € 431.000,-;
  • € 5.538.000,- voor werken. Dit was eerder € 5.382.000,-.

Voor lidstaten van de Europese Unie die andere valuta hanteren dan de euro heeft de Commissie een nieuwe mededeling gepubliceerd met daarin de tegenwaarden van de bovengenoemde drempels. 

Decentrale relevantie

De nieuwe drempelbedragen zijn relevant voor decentrale overheden. Wanneer zij een overheidsopdracht in de markt zetten met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag moeten zij deze aanbesteden volgens de aanbestedingsprocedures in de genoemde Richtlijnen. Waar de drempelbedragen bijvoorbeeld in het jaar 2020-2021 lager lagen, liggen zij de afgelopen jaren telkens hoger. Het is voor decentrale overheden dus heel belangrijk om deze nieuwe bedragen in acht te blijven nemen bij nieuwe overheidsopdrachten.

Bronnen

Meer informatie