Drempelwaarden

Decentrale overheden moeten bij overheidsopdrachten rekening houden met Europese drempelbedragen. Een overheidsopdracht die evenveel of meer dan het drempelbedrag bedraagt, moet volgens de aanbestedingsrichtlijnen Europees worden aanbesteed.

Belangrijkste drempelbedragen

De voor decentrale overheden belangrijkste Europese drempelwaarden zijn vastgelegd in art. 4 richtlijn 2014/24. In art. 5 wordt de wijze waarop drempelbedragen moeten worden berekend aangegeven. In de richtlijnen 2014/23 en 2014/25 zijn dit respectievelijk art. 8 en 15 voor de drempelbedragen en respectievelijk art. 8 en 16 voor de methode van berekening.

Vaststelling drempelbedragen

De drempelbedragen worden iedere twee jaar opnieuw door de Europese Commissie herzien aan de hand van de gemiddelde dagwaarde van de euro. De huidige drempelbedragen zijn in december 2017 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU:

Drempelbedragen 2020-2021

In het onderstaande schema vindt u de drempelbedragen (exclusief btw) die gelden van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021:

Richtlijn 2014/24
Werken€ 5.350.000,-
Leveringen€ 214.000,-*
Diensten€ 214.000,-*
Prijsvragen die als onderdeel van een procedure voor het gunnen van overheidsopdrachten voor diensten worden uitgeschreven (art. 78 richtlijn 2014/24)€ 214.000,-*
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (art. 13 sub a richtlijn 2014/24)€ 5.350.000,-
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (art. 13 sub b richtlijn 2014/24)€ 214.000,-
Richtlijn 2014/23
Concessie voor openbare werken (art. 8 richtlijn 2014/23) en concessie voor diensten (art. 8 richtlijn 2014/23)€ 5.350.000,-
Richtlijn 2014/25
Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten€ 428.000,-
Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten€ 5.350.000,-

*Voor de centrale overheid is dit bedrag € 139.000,-

Sociale en andere specifieke diensten

Op grond van de richtlijnen 2014/23 en 2014/24 en de Aanbestedingswet 2012 zijn de drempelbedragen voor sociale en andere specifieke diensten € 750.000,- voor klassieke overheidsopdrachten (art. 4 sub d richtlijn 2014/24) en € 1.000.000,- voor speciale-sectoropdrachten (art. 15 sub c richtlijn 2014/25).

Aanbestedingswet

In het kader van de totstandkoming van de Aanbestedingswet 2012 speelde de discussie of er ook wordt overgegaan tot vaststelling van nationale drempelbedragen, vanaf welke een aanbestedingsprocedure vereist zou worden. Er is besloten hier van af te zien. In de Gids proportionaliteit worden wel bedragen en de daarbij geschikte procedures genoemd als handvat. Voor het Rijk wordt in de Circulaire Grensbedragen voor procedures onder de drempelwaarde bepaald welke procedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Drempelwaarden

Europese drempelbedragen aanbestedingen voor 2020-2021 gaan omlaag

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 31 oktober 2019 (Pb EU L 279). De drempelbedragen gaan iets omlaag. Zo wordt het drempelbedrag voor opdrachten voor werken en concessieovereenkomsten verlaagd naar € 5.350.000,- en gaat het drempelbedrag voor opdrachten van decentrale overheden voor leveringen en diensten omlaag naar € 214.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2020 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. De bedragen gelden dan ook tot en met 31 december 2021.

Lees het volledige bericht

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag voor werken naar € 5.548.000,- en de verhoging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar € 221.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2019.

Lees het volledige bericht

Decentrale overheden presteren goed als opdrachtgever

Decentrale overheden hebben een inhaalslag gemaakt ten aanzien van de uitvoering van het aanbesteden van bouw en infra opdrachten. Het gat tussen het rijk en decentrale overheden wordt daarom steeds kleiner. De invoering van de Aanbestedingswet is door decentrale overheden aangegrepen om hun aanbestedingspraktijk aan te passen en te verbeteren. Dit staat in de jaarlijkse aanbestedingsanalyse van de stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra.
Lees het volledige bericht

Commissie maakt nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden bekend

De nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 zijn medio december vorig jaar bekendgemaakt. De drempelbedragen worden om de twee jaar aangepast. Voor de komende periode is sprake van een verhoging van het drempelbedrag. Voor decentrale overheden geldt met ingang van 1 januari voor opdrachten voor werken een drempel van 5.186.000 euro en voor opdrachten voor diensten en leveringen 207.000 euro.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Drempelwaarden

Mag een (raam)overeenkomst stilzwijgend verlengd worden?

Twee contracten van ons waterschap met betrekking tot ICT en informatiesystemen lopen binnenkort af. Kunnen de bestaande contracten met beide bedrijven zomaar worden verlengd? Of moeten we opnieuw een Europese aanbesteding per contract voorschrijven? Het gaat om de volgende twee bestaande contracten:

Contract 1:
Het waterschap heeft enige tijd geleden (na een aanbesteding) een langlopende ICT overeenkomst gesloten met een aanbieder. Deze overeenkomst loopt binnenkort af. In de initiële overeenkomst is vastgelegd dat wanneer de overeenkomst niet wordt opgezegd, deze telkens met een jaar kan worden verlengd. Mag het waterschap de overeenkomst stilzwijgend verlengen zonder een nieuwe aanbesteding te hoeven uitschrijven?

Contract 2
Voor ICT onderhoudsdiensten heeft het waterschap enige tijd geleden een raamovereenkomst afgesloten. Ook deze overeenkomst eindigt binnenkort. Mag het waterschap de raamovereenkomst verlengen?

Bekijk het antwoord

Lopen wij risico als de contractwaarde gedurende de looptijd boven de EU drempel is gekomen?

Onze gemeente heeft een opdracht uitgezet aan een bedrijf voor het verlenen van een dienst. Omdat de waarde destijds onder het drempelbedrag lag, is niet Europees aanbesteed. Echter, als de ondernemer doorgaat met zijn werkzaamheden dan stijgt de waarde van de opdracht boven de Europese drempelwaarde. Welk risico lopen wij en moeten wij alsnog aanbesteden?

Bekijk het antwoord