Mededinging en DAEB

Decentrale overheden moeten bij het uitvoeren van diensten van algemeen economisch belang (DAEB) rekening houden met de mededingingsregels. Ondernemingen die een DAEB beheren, vallen onder de mededingingsregels. Deze regels mogen echter niet de uitvoering van de DAEB verhinderen (art. 106 lid 2 VWEU).

Uitzonderingen verboden mededingingsrecht

Om een DAEB in praktijk goed uit te kunnen voeren, bieden de mededingingsregels ondernemingen enige bewegingsvrijheid. Daarom zijn er een aantal uitzonderingen op de verboden uit het mededingingsrecht. Zo kan een DAEB (in sommige gevallen) alleen uitgevoerd worden door mededingingsbeperkende maatregelen op te leggen, zoals een alleenrecht.

Voorwaarden

Een onderneming belast met een DAEB mag onder de volgende voorwaarden van de mededingingsregels afwijken:

  • De vervalsing van de mededinging moet noodzakelijk en proportioneel zijn. De beperking van de mededinging mag niet zwaarder wegen dan de opgelegde dienst. Bekeken moet worden of de dienst zonder het opleggen van een DAEB niet uitgevoerd kan worden.
  • De beperking mag niet verder gaan dan nodig om het doel te bereiken.
  • De onderneming moet daadwerkelijk belast zijn met een DAEB.
  • De taak moet zijn omschreven en zijn opgelegd.
  • Zij mogen kruissubsidiëring toepassen als het geld wat via de commerciële weg binnenkomt, nodig is voor het verrichten van de DAEB (zie zaak Ambulanz Glöckner).

Onder DAEB en mededinging leest u meer over dit onderwerp.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Mededinging en DAEB

Ambulanz Glöckner

Hof van Justitie, 25 oktober 2001. Zaak C 475/99. In deze zaak voerde Ambulanz Glöckner spoedeisend en niet-spoedeisend ziekenvervoer uit. Voor de uitvoering van het spoedeisende vervoer had de onderneming een DAEB opgelegd gekregen. Dit niet-winstgevende deel werd betaald uit de winst van het niet-spoedeisende vervoer.

Hof

Volgens het Hof van Justitie was deze kruissubsidiëring mogelijk, omdat de twee diensten niet los van elkaar konden worden gezien en hiermee de uitvoering van een Dienst van Algemeen Economisch Belang verzekerd werd.

Nieuws Mededinging en DAEB

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Mededinging en DAEB

Wat is het verschil tussen een DAEB en een Wet M&O algemeen belang besluit?

Enkele weken geleden heeft onze gemeente het verzoek ontvangen om informatie aan te leveren voor de rapportage over de uitvoering van het DAEB-besluit over de jaren 2014 en 2015. De gemeente heeft in deze periode ook voor een aantal economische activiteiten die zij zelf verricht een algemeen belang besluit in de zin van de Wet Markt en Overheid (Wet M&O) genomen. Dient de gemeente ook hierover te rapporteren in het kader van de DAEB-rapportage, en wat is het verschil tussen een DAEB en een Wet M&O algemeen belang besluit?

Bekijk het antwoord