Algemene verordening gegevensbescherming treedt in werking op 25 mei 2016

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2016 in werking treden. Dit betekent dat decentrale overheden tot 25 mei 2018 hebben om aan de regels uit de AVG te voldoen. U kunt hierbij denken aan het verplicht aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of uitvoering geven aan de rechten van de betrokkenen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De regels omtrent gegevensbescherming waren voorheen geregeld in richtlijn 95/46/EG omtrent gegevensbescherming. Echter, tussen 1995 en nu is de samenleving gedigitaliseerd, is er een toename in dataverkeer en ontwikkelt de technologie zich steeds sneller. De wetgeving was dan ook toe aan vernieuwing. De EU is het na lange tijd eens geworden over de Algemene verordening gegevensbescherming, die op 25 mei 2016 in werking treedt. Hier vindt u de tekst van de AVG.

Van toepassing op 25 mei 2018

De AVG is van toepassing met ingang van 25 mei 2018 (art. 99 lid 2 AVG). Dit betekent dat (decentrale) overheden twee jaar de tijd hebben om zich te houden aan de regels uit de AVG. Doordat het wetgevingsinstrument een verordening betreft, werkt de AVG rechtstreeks door in alle lidstaten. De AVG is dus rechtstreeks toepasselijk.

Belangrijke bepalingen Decentrale Overheden

In het webdossier Gegevensbescherming en de AVG op de website van Europa decentraal, vindt u meer informatie over bepalingen in de AVG. Denk hierbij aan informatie over de rechtmatigheid en transparantie, de rechten van de betrokkene en de verplichtingen van de verantwoordelijke (zoals het aanstellen van een FG en de bepaling over privacy by design en privacy by default).

Overig

Mocht u als (decentrale) overheid vragen hebben over de AVG dan kunt u deze in de helpdesk van Europa decentraal stellen. Daarnaast zijn we voornemens in het najaar om een aantal voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG te organiseren. Houd u hiervoor de website van Europa decentraal in de gaten.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Verordening 2016/679, Algemene verordening gegevensbescherming
Gegevensbescherming en de AVG, Europa decentraal