Nieuwe handreiking Wet hergebruik overheidsinformatie gepubliceerd

18 januari 2016Informatiemaatschappij

Het ministerie van BZK heeft een handleiding geschreven die u door de wet hergebruik overheidsinformatie zal heenleiden. De richtlijn hergebruik van overheidsinformatie is op 18 juli 2015 geïmplementeerd in de Wet hergebruik overheidsinformatie. Op basis van de Who kunnen burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen een verzoek indienen om overheidsinformatie, die onder de wet valt, beschikbaar te stellen voor hergebruik.

Wet Hergebruik Overheidsinformatie

Op basis van de Who kunnen burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen een verzoek indienen om overheidsinformatie, die onder de wet valt, beschikbaar te maken. Deze informatie dient in een machinaal leesbaar format beschikbaar te worden gesteld, waardoor de informatie geschikt wordt voor hergebruik.

Wat is het verschil tussen de Wet hergebruik overheidsinformatie en de Wet openbaarheid bestuur?

De Europese Richtlijn hergebruik overheidsinformatie is geïmplementeerd in de nieuwe Wet hergebruik overheidsinformatie. Maar wat is het verschil tussen deze wet en de Wob? Een Wob verzoek gaat alleen om de openbaarheid van informatie, wat burgers de mogelijkheid geeft om gegevens, die bij de overheid rusten, in te zien. De Wet hergebruik gaat verder en staat hergebruik toe voor andere doeleinden dan waar de informatie in eerste instantie voor was bedoeld.

Wat is overheidsinformatie?

Onder overheidsinformatie valt alle informatie die overheidsinstanties produceren, verzamelen, of waar ze voor betalen. Voorbeelden zijn statistieken, geografische informatie en gedigitaliseerde bibliotheekboeken. Het gaat om informatie waarvan de overheidsorganisatie zelf over de intellectuele eigendomsrechten beschikt en die wettelijk gezien openbaar zijn. Informatie waarop wettelijke beperkingen rusten of rechten van derden, zoals privacy- of auteursrecht zijn dus van de wet uitgezonderd.

Handleiding

Het ministerie van BZK heeft een handleiding geschreven met betrekking tot de Wet hergebruik overheidsinformatie. Aan de hand van een dertigtal vragen en antwoorden en twee stroomschema’s wordt u door deze nieuwe wet heengeleid.  De handleiding dient als leidraad voor de afhandeling van Who-verzoeken. De handleiding is niet bindend en laat ruimte voor maatwerk en het toepassen van een in bepaalde gevallen andere wijze van afhandeling.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie

Handleiding Hergebruik Overheidsinformatie, Europa decentraal
Open data, Europa decentraal
Nieuws, voorlichtingsbijeenkomsten hergebruik overheidsinformatie, Europa decentraal
Praktijkvragen over waterschappen en open data en culturele instellingen en de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie
Leer- en expertisepunt, Open overheid