Praktijkvraag

Privacy: is zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens voldoende?

Ook onze gemeente verzamelt diverse persoonsgegevens. Een voorbeeld van gegevens die worden verzameld betreft gegevens op genodigdenlijsten van bijeenkomsten die door de gemeente worden georganiseerd. De gemeente wil dergelijke lijsten graag ook voor andere zaken gebruiken, bijvoorbeeld om de genodigden later nog eens uit te nodigen of om hen te informeren over andere nuttige onderwerpen. Vanzelfsprekend gaat de gemeente erg zorgvuldig om met persoonsgegevens. Is het in acht nemen van het zorgvuldigheidsbeginsel afdoende, of moet de gemeente bij verder gebruik van de genodigdenlijst ook andere Europeesrechtelijke vereisten in acht nemen?

BEKIJK HET ANTWOORD

PRIVACY: DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens (art. 8 Handvest van de grondrechten van de EU, en art. 16 lid 1 VWEU). Momenteel is de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Echter, op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden, die deze richtlijn vervangt. De AVG moet vanaf 25 mei 2018 toegepast worden.

MEER INFORMATIE

Helpdesk

Hebt u vragen met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming. Stel deze dan in de helpdesk van Europa decentraal

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een functionaris voor gegevensbescherming moeten aanwijzen. Maar wat is een functionaris voor gegevensbescherming nu precies?

MEER INFORMATIE

Privacy in het Sociaal domein

Bij de uitvoering van de taken die gemeenten hebben in het kader van het sociaal domein worden veelvuldig persoonsgegevens verwerkt. Om een goede dienstverlening te kunnen verlenen, wordt het vaak noodzakelijk geacht om gegevens te kunnen delen binnen de gemeente, maar ook met bijvoorbeeld zorginstanties. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens moet rekening gehouden worden met de regels omtrent Privacy en gegevensbescherming.

MEER INFORMATIE

Bekijk alles

Nieuws

Uitnodiging congres 6 juni: de AVG, bent u er klaar voor?

Het lijkt misschien nog ver weg, maar over slechts één jaar is het zover: vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de nieuwe Europese regels…

Meer lezen
Bekijk alles

Nieuws

Save the date: 6 juni Congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming

Het lijkt misschien nog ver van uw bed, maar u heeft nog ongeveer een jaar. Vanaf 25 mei 2018 moeten naast bedrijven ook gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de…

Meer lezen
X