Praktijkvraag

KOPIËREN VAN ID – WANNEER WEL ÉN WANNEER NIET?

Het is binnen de werkwijze van onze gemeente gebruikelijk om regelmatig een kopie van een identificatiemiddel op te slaan in een dossier. Bijvoorbeeld een kopie van rijbewijs of paspoort van nieuwe werknemers of gedetacheerde krachten. Er staan echter ook persoonsgegevens op een identificatiemiddel. Moet er bij het kopiëren van een identificatiemiddel ook rekening worden gehouden met de (nieuwe) Europese privacyregelgeving?

BEKIJK HET ANTWOORD

PRIVACY: DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens (art. 8 Handvest van de grondrechten van de EU, en art. 16 lid 1 VWEU). Momenteel is de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Echter, op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden, die deze richtlijn vervangt. De AVG moet vanaf 25 mei 2018 toegepast worden.

MEER INFORMATIE

Helpdesk

Hebt u vragen met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming. Stel deze dan in de helpdesk van Europa decentraal

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een functionaris voor gegevensbescherming moeten aanwijzen. Maar wat is een functionaris voor gegevensbescherming nu precies?

MEER INFORMATIE

Privacy in het Sociaal domein

Bij de uitvoering van de taken die gemeenten hebben in het kader van het sociaal domein worden veelvuldig persoonsgegevens verwerkt. Om een goede dienstverlening te kunnen verlenen, wordt het vaak noodzakelijk geacht om gegevens te kunnen delen binnen de gemeente, maar ook met bijvoorbeeld zorginstanties. Bij alle verwerkingen van persoonsgegevens moet rekening gehouden worden met de regels omtrent Privacy en gegevensbescherming.

MEER INFORMATIE

Bekijk alles

Nieuws

Privacy: AP biedt stappenplan voorbereiding AVG

Op 25 mei 2018 moeten gemeenten, provincies en waterschappen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toepassen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tien stappen benoemd die decentrale overheden en andere organisaties kunnen…

Meer lezen
Bekijk alles

Nieuws

Save the date: 6 juni Congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming

Het lijkt misschien nog ver van uw bed, maar u heeft nog ongeveer een jaar. Vanaf 25 mei 2018 moeten naast bedrijven ook gemeenten, provincies en waterschappen zich aan de…

Meer lezen
X