Praktijkvraag

Privacy: Wat is de verhouding tussen maatregel informatiebeveiliging en mogelijkheid monitoren internetverkeer medewerker

Als gemeente verwerken wij grote hoeveelheden data, waaronder persoonsgegevens. Met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), wil de gemeente zorgen voor een betere bescherming van deze gegevens. De gemeente is van plan om onder meer een nieuwe firewall te installeren. Dit zal resulteren in de betere bescherming van de persoonsgegevens die wij, als gemeente, verwerken. Echter, zal het installeren van de firewall ook mogelijkheid bieden tot het inzien van het internetverkeer van onze medewerkers. Biedt de Europese wet- en regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens hiervoor een oplossing?

BEKIJK HET ANTWOORD

PRIVACY: DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens (art. 8 Handvest van de grondrechten van de EU, en art. 16 lid 1 VWEU). Momenteel is de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG) in Nederland geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Echter, op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden, die deze richtlijn vervangt. De AVG moet vanaf 25 mei 2018 toegepast worden.

MEER INFORMATIE

Helpdesk

Hebt u vragen met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming. Stel deze dan in de helpdesk van Europa decentraal

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 37 AVG stelt dat overheidsinstanties en overheidsorganen verplicht een functionaris voor gegevensbescherming moeten aanwijzen. Maar wat is een functionaris voor gegevensbescherming nu precies?

MEER INFORMATIE

Rechtmatigheid en transparantie

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan wanneer deze verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant is (art. 5 AVG). Een decentrale overheid mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijvoorbeeld enkel persoonsgegevens verwerken, wanneer er transparantie naar en toestemming van de betrokkene is.

MEER INFORMATIE

Aanbesteden en privacy: extra attendering privacybescherming op TenderNed

Ook bij het plaatsen van aanbestedingen is de bescherming van persoonsgegevens een belangrijk onderwerp. TenderNed heeft met haar oktoberrelease van 26 oktober jl. een drietal verbeteringen voor het gebruik van…

Meer lezen
Verwerking bijzondere persoonsgegevens: registratie van sekswerkers is verboden

Het registreren van persoonsgegevens van sekswerkers valt onder het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zo oordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Diverse gemeenten zijn door de AP al op de vingers getikt…

Meer lezen
X