Is het voorstel tot wijziging van de PSO-verordening van belang voor regionaal personenvervoer?

Onze provincie overweegt het regionaal openbaar personenvervoer door middel van een concessieverlening te laten exploiteren door een openbaar vervoersbedrijf. Moeten we daarbij ook rekening houden met de Europese Public Services Obligations (PSO)-verordening?

Bekijk het antwoord