Vervoer algemeen en definities

Voor een overzicht van wet- en regelgeving, jurisprudentie, praktijkvragen, praktijkvoorbeelden, publicaties en links die te maken hebben met vervoer, kunt u op de voorpagina van het vervoersdossier op de kopjes aan de rechterkant klikken.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Jurisprudentie Vervoer algemeen en definities

Vervoer algemeen

Chipknip en vrij verkeer

Hoge Raad, 08 juli 2005 (Parkeerbelastingen)

Zaak LJN: AR8934. In 2005 deed de Nederlandse Hoge Raad uitspraak over parkeergeld dat uitsluitend met een chipkaart betaald kon worden. Met de uitspraak werd duidelijk dat het parkeerbeleid dat toen door een aantal grotere gemeenten gevoerd werd, niet in strijd was met het Europees recht.

Een aantal gemeenten, waaronder Nijmegen en Rotterdam, gebruikten een chipsysteem als exclusieve betaalwijze voor parkeren in de binnenstad. De Hoge Raad concludeerde dat lidstaten de mogelijkheid hebben andere betalingswijzen dan de geldende munteenheid voor te schrijven.

Er was dus geen sprake van discriminatie van andere EU-inwoners of van beperking van het vrij verkeer van diensten.

Toepassing mededingingsregels

Hof van Justitie, 30 april 1986 (Asjes)

Gevoegde zaken 209/84-213/84. In het arrest Asjes van 30 april 1986 bepaalt het Europees Hof van Justitie dat de mededingingsregels van het Verdrag, en in het bijzonder de huidige artikelen 105 en 110 VWEU, van toepassing zijn op de vervoersector. Zie voor meer informatie over mededinging het mededingingsdossier.

Gegund op basis van te positieve resultaten

Rechtbank Haarlem 14 juli 2006 (Aanbesteding hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam)

Zaak LJN AY3951. Uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem in een zaak over de aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam. De provincie moest van de rechter opnieuw in gesprek met twee andere gegadigden, omdat de partij waaraan het contract gegund was expres verkeerde, te gunstige resultaten in de offerte had opgenomen.

Definiëring sector vervoer

Hof van Justitie EG 26 september 2002 en en Hof van Justitie EG 13 februari 2003 (Renove-arresten)

Zaak C-351/98 en C-409/00. Een onderneming valt alleen onder de sector vervoer wanneer het verrichten van vervoer haar hoofdactiviteit is. Vervoer dat voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden, valt niet onder de vervoerssector.

Nieuws Vervoer algemeen en definities

TEN-T dagen dit jaar op 20 tot en met 22 juni in Rotterdam

Elk jaar ontmoeten professionals uit de Europese transport- en verkeerssector elkaar tijdens de TEN-T dagen. Gezamenlijk bedenken zij oplossingen voor knelpunten in de sector en delen zij voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. De TEN-T dagen worden altijd gekoppeld aan het EU-voorzitterschap en vinden daarom dit jaar in Nederland plaats.

Lees het volledige bericht

Nieuwe CEF transport calls in najaar 2016 verwacht

De Europese Commissie heeft de werkprogramma’s 2016 voor de Connecting Europe Facility (CEF) transport vastgesteld. Deze werkprogramma’s zijn het uitgangspunt voor nieuwe calls in het najaar van 2016. Naar verwachting zijn drie calls interessant voor Nederlandse belanghebbenden; vrachtvervoersdiensten, reductie van geluidsoverlast op het spoor en synergieprojecten tussen transport en energie.

Lees het volledige bericht

Is de Europese Unie klaar voor een nieuw tijdperk in wegtransport?

Innovatie is één van de centrale thema’s in het Nederlandse voorzitterschap. Slimme mobiliteit in de vorm van bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s en truck platooning sluit hier goed bij aan. Over de vraag of Europa ook al klaar is voor zo’n nieuw tijdperk in wegtransport werd gediscussieerd tijdens de informele transport en milieu Raad van 14 april. De transportministers van 28 lidstaten spraken in Amsterdam voor het eerst op politiek niveau in de EU over geautomatiseerde vervoersmogelijkheden.

Lees het volledige bericht

Praktijk Vervoer algemeen en definities

Vervoer algemeen

Noord-Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Tijdens de ‘Fourth Ministerial Verona Conference‘ heeft een initiatief van de provincie Noord-Brabant de ‘Child Safety Award’ gewonnen. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het Europees handvest voor de verkeersveiligheid. De wedstrijd was georganiseerd om duidelijk te maken hoe betrokken overheden bezig zijn om het besef bij kinderen te doen groeien over hun weggebruik. Het sloot hiermee aan bij één van de thema’s: verkeersveiligheid en mobiliteit van kinderen.

Het BVL project helpt scholen en gemeenten om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie voor verkeerseducatie en is gericht op jongeren van 4-18 jaar. Inmiddels werken ruim 66% van alle Brabantse scholen en ruim 90% van de Brabantse gemeente mee aan dit project.

Meer informatie over het project is te vinden op de website van het BVL.

Praktijkvragen Vervoer algemeen en definities