Inbesteden openbaar vervoer

Volgens de Europese regelgeving op het gebied van openbaar vervoer (de aanbestedingsrichtlijn 2004/18 en de PSO-verordening) moet regionaal en lokaal openbaar vervoer in principe via een openbare aanbesteding geregeld worden. Er zijn echter uitzonderingen. Deze bespreken we hieronder.

Inbestedingsuitzondering

Nationale wetgeving kan echter voor een inbestedingsuitzondering zorgen. Dit is geregeld in artikel 5 lid 2 van de PSO-Verordening. In Nederland zijn de voornaamste verplichtingen die voortvloeien uit de PSO-verordening uitgewerkt in de Wet Personenvervoer 2000 (Wp2000) en het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000).

Inbestedingsuitzondering G4

De Eerste Kamer heeft in oktober 2012 een wetsvoorstel aangenomen dat de inbestedingsuitzondering voor de G4 regelt. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag mogen hierdoor kiezen of zij het openbaar vervoer in hun stad via een concessie aanbesteden of dat zij hierbij gebruik willen maken van de inbestedingsmogelijkheid. Dit geldt niet voor andere gemeenten, provincies of plusregio’s. De inbestedingsuitzondering staat in artikel 63a van de Wp2000, die op 1 januari 2013 is ingegaan.

Algemene ontheffingsuitzondering

Daarnaast bestaat een ontheffingsuitzondering van de aanbestedingsplicht voor concessies van het openbaar vervoer. Deze geldt echter alleen voor overbruggingssituaties. Voorbeelden van dit soort situaties zijn:
– een wijziging van de indeling van concessiegebieden, of
– een uitzondering voor openbaar vervoer dat een vernieuwende technologie of
een vernieuwend vervoersconcept bevat en daardoor niet onder de aanbestedingsrichtlijn gegund kan worden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

 

Praktijkvragen Inbesteden openbaar vervoer

Moet openbaar vervoer in grote steden wel of niet aanbesteed worden?

De afgelopen jaren was er in de media regelmatig aandacht voor de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer. Met name over de vraag of er in de grote steden verplicht aanbesteed dient te worden en of inbesteding (‘in-house’ opdrachtverlening) mogelijk is leek onzekerheid te zijn. Wat is nu de stand van zaken? Mogen de vier grote steden in Nederland hun vervoer uiteindelijk inbesteden?

Bekijk het antwoord