Gelijk loon voor alle Europese gedetacheerde werknemers

Werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken krijgen recht op hetzelfde loon als de lokale werknemers van het gastland. Dit is een onderdeel van de resolutie die door het Europees Parlement op 29 mei 2018 is aangenomen. Lidstaten krijgen twee jaar tijd om de regels in de nationale wetgeving aan te passen.

 

Europese gedetacheerde werknemers

De detacheringsrichtlijn (richtlijn 96/71/EG) is van toepassing op in een lidstaat gevestigde ondernemingen die in het kader van een grensoverschrijdende dienstverrichting werknemers ter beschikking stellen in een andere lidstaat. Een Europese gedetacheerde werknemer is iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat waar hij normaal gesproken niet werkt. Voor deze werknemers zijn de wettelijke bepalingen van het land waar ze tijdelijk werken van toepassing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • maximale werk- en minimale rustperioden;
  • minimumloon;
  • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk.

Huidige detacheringsrichtlijn

De huidige detacheringsrichtlijn stamt uit 1996. In de afgelopen twintig jaar is de economische- en arbeidsmarktsituatie in de EU dusdanig veranderd dat de richtlijn niet meer up-to-date is. Momenteel zijn werkgevers niet verplicht om gedetacheerde werknemers meer te betalen dan het minimumloon in het gastland. Vaak leidt dit tot loonverschillen tussen lokale en gedetacheerde werknemers. Deze loonverschillen komen vooral voor in lidstaten met relatief hoge lonen. Volgens de Europese Commissie verdienen gedetacheerde werknemers in bepaalde sectoren en lidstaten tot 50% minder dan lokale werknemers.

Sterke groei gedetacheerde werknemers

Uit cijfers van de EU blijkt dat het aantal gedetacheerde werknemers in de EU in de periode tussen 2010 en 2015 met ongeveer 41% is toegenomen. In het jaar 2015 waren er ongeveer 2,05 miljoen detacheringen in de Europese Unie, terwijl er in 2010 nog maar 1,3 miljoen detacheringen waren.

Herziende richtlijn

Met de nieuwe regels wil de EU oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt bestrijden. Gedetacheerde werknemers hebben door de herziende richtlijn recht op hetzelfde loon en op dezelfde toeslagen als lokale werknemers. Vergoedingen voor reizen of kost en inwoning mogen daarnaast niet meer van het loon van de gedetacheerde werknemer worden afgetrokken. Cao’s zullen dan ook gaan gelden voor gedetacheerde werknemers.

Momenteel is er geen maximale termijn voor detachering, maar die komt er wel met de invoering van wijzigingen van de detacheringsrichtlijn. De maximale termijn voor detachering wordt 12 maanden, met de optie tot verlenging van 6 maanden.

Implementatie in Nederland

De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de nieuwe regels in de nationale wetgeving te implementeren. De detacheringsrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd met de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.  In Nederland is de inspectie SZW verantwoordelijk voor het bestuursrechtelijke toezicht op de naleving van de arbeidswetten.

Door:

Matthijs Binnema, Europa decentraal

Bron:

Detachering van werknemers: eindstemming over gelijk loon en arbeidsomstandigheden, persbericht Europees Parlement

Meer informatie:

Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal
Grensoverschrijdende arbeid, Europa decentraal
Detacheringsrichtlijn, Europa decentraal
Detachering van werknemers: Raad bereikt akkoord, nieuwsbericht Raad van de Europese Unie
Herziening detacheringsrichtlijn – veel gestelde vragen, informatieblad Europese Commissie