Omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat blijft in gebruik

18 september 2017Milieubeleid

Het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend als RoundUp, mag gebruikt blijven worden. Volgens de Eurocommissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Andriukaitis, waren er geen wetenschappelijke argumenten om de vergunning te weigeren. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen.

Glyfosaat gebruik

Glyfosaat is een onkruidbestrijdingsmiddel dat onder de merknaam RoundUp op de markt wordt gebracht. Het middel is toegelaten in alle 28 lidstaten van de Europese Unie. Glyfosaat wordt onder andere toegepast op landbouwgronden, op spoorwegen en in tuinen. In de EU zijn gewasbeschermingsmiddelen sinds 1993 aan een dubbele toelatingsprocedure onderworpen. De werkzame stof moet eerst op EU-niveau worden goedgekeurd. Vervolgens kunnen lidstaten gewasbeschermingsmiddelen toelaten die een goedgekeurde stof bevatten.

Gevolgen voor de volksgezondheid

Over de vraag of glyfosaat wel of niet schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier zijn wetenschappers verdeeld. Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelde onlangs vast dat veilig gebruik van glyfosaat mogelijk is. Wel werd toegegeven dat er maatregelen genomen moeten worden om het oppervlaktewater te beschermen, met name als dat water gebruikt wordt om drinkwater van te maken.

Nederlands beleid

Sinds 31 maart 2016 geldt in Nederland voor een groot aantal toepassingen een verbod op het professioneel gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (waaronder glyfosaat) op verhardingen buiten de landbouw. Per 1 november 2017 zal dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken buiten de landbouw gaan gelden. In de landbouw mag glyfosaat echter nog wel gebruikt worden. Ook particulieren mogen glyfosaat nog gebruiken voor onkruidbestrijding.

Waterschappen

Uit metingen blijkt dat er in Nederland norm overschrijdende concentraties glyfosaat worden gevonden in zowel grond- als oppervlaktewater. Omdat het particulier gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is uitgesloten van het verbod, is dit gebruik nog een  belangrijke bron van de glyfosaat belasting van het oppervlaktewater. Daarom pleiten de waterschappen voor een verbod op de verkoop aan-  en het gebruik van glyfosaat door particulieren.

EU goedkeuring

Begin oktober 2017 zullen de experts van de lidstaten zich buigen over het voorstel van de Commissie om de goedkeuring van glyfosaat met tien jaar te verlengen. Vervolgens zal ook het Europees Parlement zich buigen over het voorstel. Eind november moet de EU een definitief oordeel vellen over de verlenging van de EU-licentie van glyfosaat.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal
Fenna Eerenberg, Europa decentraal
Dieter Staat, Bureau Brussel Unie van Waterschappen

Bron:

Kamp wil onkruidverdelger glyfosaat weer tien jaar toestaan, nieuwsbericht NOS

Meer informatie:

Gewasbescherming, Europa decentraal
Duurzaamheid, milieu en klimaat, Europa decentraal
Goedkeuring EU licentie glyfosaat stap dichterbij
, nieuwsbericht Europa decentraal
Van Dam neemt nog geen besluit over onkruidverdelger, nieuwsbericht NOS
Glyfosaat: de stand van zaken, CTGB