Wat zijn diensten?

Decentrale overheden krijgen bij de uitvoering van diensten te maken met de Dienstenrichtlijn. Dit is een veelomvattend begrip (overweging 33 Dienstenrichtlijn). Op deze pagina wordt uitgelegd wat een dienst precies is en welke diensten er onder de richtlijn vallen. Zo weten decentrale overheden wanneer zij rekening moeten houden met de Dienstenrichtlijn. Deze ziet toe op alle diensten en rechtsgebieden die niet nadrukkelijk zijn uitgezonderd van de richtlijn.

Wat is een dienst?

Zowel de Dienstenrichtlijn als het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU) geven een definitie van het begrip dienst. Volgens de Dienstenrichtlijn (art. 4 lid 1) is een dienst ‘elke economische activiteit, anders dan in loondienst, die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, zoals bedoeld in art. 50 Verdrag (huidig art. 57 VWEU)’. Volgens art. 57 VWEU wordt onder een dienst verstaan ‘dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen betaling geschieden’.

Bij een dienst gaat het dus in beginsel om een activiteit, waarvoor een (financiële) tegenprestatie wordt verkregen. Deze tegenprestatie wordt door de wederpartij, dan wel voor hem door een derde, verstrekt. Een activiteit die hier niet onder valt is dus geen dienst in de zin van de Dienstenrichtlijn. De richtlijn is dan dus ook niet van toepassing.

Voorbeelden diensten

De overwegingen 33 en 34 Dienstenrichtlijn geven voorbeelden van diensten waarop de richtlijn van toepassing is. Het gaat daarbij om zeer diverse, voortdurend veranderende activiteiten. Enkele voorbeelden voor decentrale overheden zijn:

 • straatartiesten die in een stadscentrum willen optreden;
 • een circus dat door het land trekt;
 • een horecaonderneming die zich wil vestigen;
 • een organisatie die een snuffelmarkt wil organiseren.

Checklist

Met de volgende checklist kun u bepalen of de Dienstenrichtlijn van toepassing is.

1. Gaat het om een voorschrift waarop de Dienstenrichtlijn van toepassing is?
 • Nee: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
 • Ja: Ga door naar vraag 2.
2. Is het voorschrift van toepassing op een economische activiteit?
 •  Nee: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
 • Ja: Ga door naar vraag 3.
3. Valt de economische te kwalificeren als een dienst?
 • Nee: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
 • Ja: Ga door naar vraag 4.
4. Ziet het voorschrift toe op de toegang tot of uitoefening van een dienst?
 • Nee: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
 • Ja: Ga door naar vraag 5.
5. Valt het voorschrift, gelet op de uitzonderingen, onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?
 • Nee: Dienstenrichtlijn niet van toepassing.
 • Ja: Dienstenrichtlijn van toepassing.

Zie voor de toelichting hoofdstuk 3 van de ICER-Handleiding notificatie onder de Dienstenrichtlijn.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Wat zijn diensten?

Europese Commissie publiceert richtsnoeren met betrekking tot online deelplatforms

De Europese Commissie heeft op 2 juni de mededeling: ‘Een Europese agenda voor de deeleconomie’ gepresenteerd. Deze mededeling reikt richtsnoeren aan over de toepassing van bestaande Europese wetgeving in de deeleconomie. Deelplatforms zijn populair. Hoe kan en mag het aanbieden van diensten als Uber, Airbnb en Blablacar gereguleerd worden?

Lees het volledige bericht

Europees Parlement stemt over Trade in Services Agreement (TiSA)

Het Europees Parlement beveelt de Europese Commissie onder andere aan nationale standaarden binnen het Trade in Services Agreement (TiSA) niet te verlagen. Het rapport met aanbevelingen dat het Europees Parlement afgelopen maandag 18 januari 2016 de Europese Commissie over het Trade in Services Agreement (TiSA) heeft overhandigd, is met een ruime meerderheid goedgekeurd. Deze aanbevelingen moeten dienen als leidraad voor de Europese Commissie die namens de Europese Unie over dit verdrag onderhandelt.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Wat zijn diensten?

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?

Onze gemeente heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt geweigerd. De reden is dat er al een supermarkt gevestigd is in het winkelcentrum waarvoor de aanvraag gedaan werd. Met de komst van een tweede supermarkt zou de maximale verkoopvloeroppervlakte van supermarkten zoals vastgelegd in ons bestemmingsplan en de bijbehorende planregels worden overschreden. De supermarkt stelt nu dat de afwijzing in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. Klopt het dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel in supermarkten?

Bekijk het antwoord

In hoeverre heeft de Dienstenrichtlijn betrekking op arbeidsrechtelijke bepalingen?

In hoeverre heeft de Dienstenrichtlijn betrekking op arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in het algemeen? En ziet de Dienstenrichtlijn meer in het specifiek op het opnemen van beperkingen/clausules in (aan te gane) arbeidsovereenkomsten?

Op het gebied van verzekeringsdiensten wordt bijvoorbeeld vaak bij het aangaan van arbeidsovereenkomsten de beperking/clausule opgenomen, dat in diensttredend personeel gedurende bijvoorbeeld drie jaar geen activiteiten (zoals het benaderen van oude cliënten) bij het verlaten van de ene dienst in zijn/haar nieuwe functie mag uitoefenen. Is dit onder de toekomstige Dienstenrichtlijn nog toegestaan?

Bekijk het antwoord

Welke diensten vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Het is voor decentrale overheden verwarrend wanneer nu een regelgeving, waaronder ook vergunningenstelsels en beleidsregels worden verstaan, onder de Dienstenrichtlijn valt. Klopt het dat wanneer decentrale regelgeving niet ziet op een dienst, die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, deze regelgeving dan niet onder de Dienstenrichtlijn valt? En wanneer is er dan sprake van een dienst?

Bekijk het antwoord