Europese Commissie wil dat alle plastic verpakkingen in 2030 recyclebaar zijn

22 januari 2018Milieubeleid

Op 16 januari heeft de Europese Commissie haar strategie om plasticvervuiling tegen te gaan gepresenteerd.  Met de Strategie voor Plastic in een Circulaire Economie wil de Europese Commissie het wegwerpgebruik van plastic sterk beperken en zorgen dat alle verpakkingsmateriaal tegen 2030 recyclebaar is.

Circulaire economie

De voorstellen van de Commissie maken deel uit van een breder pakket om de circulaire economie te versterken. In 2015 presenteerde de Commissie het EU-actieplan Circulaire Economie dat maatregelen bevat die betrekking hebben op de gehele levenscyclus van producten, van het ontwerp, de inkoop van grondstoffen, de productie en de consumptie tot het afvalbeheer en de markt voor secundaire grondstoffen. Voortbouwend op dit actieplan heeft een kernteam van de Commissie, bestaande uit eerste vicevoorzitter Frans Timmermans, vicevoorzitter Jyrki Katainen en de commissarissen Karmenu Vella en Elżbieta Bieńkowska, de Plastic Strategie voorbereid.

De behoefte aan dit nieuwe actieplan is de afgelopen tijd verder toegenomen omdat China heeft besloten geen buitenlands plastic meer te verwerken. Momenteel wordt nog 85% van het plastic afval uit de EU naar China geëxporteerd.

Plastic Strategie

Europeanen gebruiken jaarlijks 25 miljoen ton plastic waarvan nog geen 30% wordt gerecycled. Met de Plastic Strategie wil de Commissie zorgen dat tegen 2030 meer dan 50% wordt gerecycled. Ook moeten alle plastic verpakkingen recyclebaar zijn, tegenover 60% nu. Wereldwijd bestaat ruim 85% van het strandvuil uit plastic. Volgens vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, is er tegen 2050 meer plastic dan vis in onze oceanen als de manier waarop kunststoffen worden geproduceerd niet verandert. Om meer kunststoffen geschikt te maken voor recyclen en hergebruik, zal de Commissie nu nieuwe voorschriften over het ontwerp en de productie van verpakkingen uitwerken. Ook wil de Commissie tot 2020 een bijkomende 100 miljoen euro uit het onderzoeksbudget vrijmaken voor innovatieve projecten op dit vlak.

De klemtoon ligt op een andere aanpak voor de nationale overheden en het bedrijfsleven. De Commissie wil recyclen interessanter maken voor Europese bedrijven door ze ertoe aan te zetten plastic producten te ontwikkelen die makkelijker recyclebaar zijn. Die innovatie zal hen een sterkere concurrentiepositie op de wereldmarkt bezorgen en nieuwe banen creëren. Verder worden ook de scheepvaart en het zwerfvuil op zee aangepakt via maatregelen die ervoor moeten zorgen dat scheepsafval en op zee ingezameld afval niet worden achtergelaten maar naar land worden teruggebracht en daar correct worden beheerd.

Vervolgstappen

Het plan voor de Plastic Strategie zal nu naar het Europees Parlement en de Europese Raad gaan voor stemming. Belanghebbenden kunnen nog tot 12 februari 2018 deelnemen aan een Openbare raadpleging over zwerfvuil op zee: actie rond niet-recyclebaar plastic en vistuig.  Verder zal de Commissie starten met de herziening van de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval en richtsnoeren inzake de gescheiden inzameling en sortering van afval voorbereiden, die in 2019 moeten volgen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Factsheet A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, Europese Commissie
Kunststofafval: een Europese strategie om de planeet en onze burgers te beschermen en onze industrie te versterken, persbericht Europese Commissie
A European Strategy for Plastics in a Circular Economy, Europese Commissie