Nederland scoort slecht op milieuranglijst

26 oktober 2015Klimaat

Nederland deelt met Luxemburg de laatste plek op de ranglijst van het Europees Milieuagentschap. De ranglijst bekijkt of de EU-lidstaten hun klimaat- en energiedoelen in 2020 gaan halen. Er is gekeken naar de uitstoot van broeikasgassen, het aandeel duurzame energie en energiebesparing.

De 20-20-20 afspraken

De lidstaten van de EU hebben in 2008 de zogenoemde 20-20-20 doelen afgesproken. In 2020 willen de EU lidstaten 20% reductie van de broeikasgassen (t.o.v. het niveau in 1990), 20% van de totale energieconsumptie uit duurzame energiebronnen, en 20% energiebesparing (t.o.v. groeiprojecties).

Voortgang Nederland

Het Europees Milieuagentschap meet met het rapport ‘Trends and projections in Europe 2015 – Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets’ de voortgang van de lidstaten.

Hieruit blijkt dat Nederland met de huidige maatregelen de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie niet gaat halen. Het terugdringen van broeikasgassen lijkt Nederland wel te gaan lukken.

Vergelijking andere lidstaten

Dertien EU-lidstaten liggen op koers om de doelstellingen in alle categorieën te halen. Vorig jaar waren dat nog negen lidstaten. Het Milieuagentschap stelt dat de EU-lidstaten de gestelde doelen in 2020 kunnen halen als zij hun beleid aanscherpen.

[tekst loopt onder afbeelding door]

Resultaten EEA rapport

Overzicht EU-lidstaten

De klimaatzaak

Ook de Rechtbank in Den Haag sprak zich onlangs uit over het milieu. Dit gebeurde in de welbekende klimaatzaak: stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat. De Rechtbank Den Haag stelde dat de Nederlandse overheid te weinig maatregelen neemt om klimaatverandering te voorkomen. Nederland heeft een zorgplicht, voortvloeiende onder andere uit de Europese verdragen, om het emissieniveau te reduceren. Ook al gaat de Nederlandse Staat in hoger beroep, moet zij ook al maatregelen nemen om het emissieniveau te reduceren.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

Rapport Trends and projections in Europa 2015 – Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets, Europees Milieuagentschap
Nederland scoort slecht op milieuranglijst Europese Unie, nieuwsbericht nu.nl

Meer informatie:

Website Europees Milieuagentschap
Klimaatzaak: Stichting Urgenda tegen de Nederlandse Staat, Rechtspraak.nl