Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Zowel vanuit de Europese Unie en Nederland zijn er initiatieven om de omslag van een lineaire naar een circulaire economie vorm te geven. Nationale en decentrale overheden maken de overgang mogelijk, maar de EU heeft ook een belangrijke rol in de ondersteuning ervan.

Duurzaamheid en circulaire economie

Hoe verhouden duurzaamheid en circulaire economie zich tot elkaar? Hoewel deze twee termen veel overlap hebben, betekenen ze niet hetzelfde. Een duurzame economie is gericht op respect voor mens, milieu en maatschappij. Het is de bedoeling een evenwicht te vinden in het gebruik van grondstoffen en het behoud van de natuur en de aarde.

Een circulaire economie richt zich op een specifiek aspect van de milieu doelstelling van duurzaamheid, namelijk, het uitbannen van afvalstoffen. Een circulaire economie is er op uit om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Met de circulaire economie wordt niet gezocht naar een evenwicht binnen het huidige economisch model, maar een heel nieuw economisch model voorgesteld.

Een goed voorbeeld van een duurzaam instrument dat gebruikt wordt voor een circulair doeleinde is de Green Deal Circulair Inkopen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Circulaire economie

Afvalregelgeving als belemmering voor de circulaire economie

De huidige wet- en regelgeving is gericht op een lineaire economie. Daarbij wordt uitgegaan van enkelvoudig gebruik van grondstoffen en producten, die na dit enkelvoudige gebruik als afval worden behandeld. Deze wetgeving kan echter het realiseren van een circulaire economie in de weg staan. De Taskforce Herijking Afvalstoffen (Taskforce), onder voorzitterschap van Winnie Sorgdrager, heeft een rapport opgesteld waarin advies wordt uitgebracht over hoe de obstakels voor een circulaire economie, die veroorzaakt worden door afvalwet- en regelgeving, weggenomen kunnen worden. Een van de eindconclusies in het adviesrapport is dat een volledig circulaire economie in 2050 nog ver weg zal zijn. Lees het volledige bericht

EU introduceert ecologische regels voor apparatuur

De Europese Commissie heeft 10 nieuwe ecologische regels voor apparaten vastgesteld. De energie-efficiëntie en andere eisen gelden voor verschillende productgroepen. Onder andere huishoudelijke apparaten moeten gemakkelijker te repareren worden dankzij nieuwe normen die in de hele Europese Unie gelden vanaf 2021. Lees het volledige bericht

Verbod op wegwerpplastic bekrachtigd door EU-lidstaten

Wegwerpplastics worden vanaf 2021 verboden in de EU. De lidstaten namen vorige week een richtlijn aan die de milieuschade als gevolg van rondslingerend plastic terug moet dringen. Het verbod geldt voor plastic producten die slechts eenmaal gebruikt kunnen worden, zoals plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes. Voorwaarde is wel dat er redelijke alternatieven moeten bestaan voor dergelijke producten. Daarnaast bevat de richtlijn onder meer doelstellingen voor het recyclen van plastic flessen en bepalingen omtrent producentenaansprakelijkheid.

Lees het volledige bericht

EU wil meer data over voedselverspilling

De Europese Commissie wil meer gebruikmaken van data in de strijd tegen voedselverspilling. Nu wordt 20% van al het in de EU geproduceerde voedsel verspild. Om de economische, ecologische en sociale schade te beperken heeft de Commissie een gedelegeerde handeling aangenomen, die de lidstaten kaders en handvatten geeft voor het in kaart brengen van voedselverspilling. Beter inzicht in data over verspilling moet leiden tot gerichte acties om dit tegen te gaan.

Lees het volledige bericht

EU-akkoord gesloten over verbod wegwerpplastic

Op 19 december 2018 zijn het Europees Parlement en de EU-lidstaten in de Raad het eens geworden over het eerder aangekondigde verbod op wegwerpplastic. Hiermee wil de Europese wetgever onnodige milieuvervuiling voorkomen en het milieu beschermen. Het verbod gaat onder andere gelden voor plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes.

Lees het volledige bericht

Draag bij aan een circulaire economie door inkoop in acht stappen

Op 29 oktober heeft het adviesbureau Copper8 het boek ‘Circulair Inkopen in 8 stappen’ gepubliceerd. De handreiking is mede mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat en heeft als doel om inkopers en beleidsadviseurs van onder andere decentrale overheden aan te moedigen een effectief circulair inkooptraject uit te voeren.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie opent openbare raadpleging over circulaire economie

Op 29 november 2018 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging over circulaire economie geopend. Aanleiding van de raadpleging is een recent gepubliceerde roadmap over de ontwikkeling van een EU productbeleidskader ter promotie van de circulaire economie. Belanghebbenden, waaronder decentrale overheden, kunnen hun input over de roadmap op de website van de Commissie tot en met 24 januari 2019 doorgeven.

Lees het volledige bericht

Interview: Burgemeester Van de Nadort over verbod op microplastics

André van de Nadort is burgemeester van Weststellingwerf en daarnaast speciaal rapporteur van het Europees Comité van de Regio’s. Op woensdag 10 oktober sprak hij de plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s toe over zijn voorstel voor een verbod op toegevoegde microplastics. Dit voorstel moet de productie van plastic verminderen en het hergebruiken van plastic makkelijker maken. Op deze manier wil Van de Nadort bijdragen aan een duurzamere economie en een schoner en gezonder milieu. Wij spraken hem over zijn rol bij de totstandkoming van Europese wetgeving rondom plastic en zijn visie op dit onderwerp.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Circulaire economie

Hergebruik afval: wanneer is afval niet langer afval?

Onze gemeente streeft ernaar om in het kader van de circulaire economie meer afvalstoffen in de lokale afvalverwerking te hergebruiken. Er zijn echter strikte Europeesrechtelijke kaders omtrent afvalverwerking, die hergebruik niet altijd mogelijk maken. Met welke Europese regels omtrent milieu en afvalstoffenbeheer moet rekening worden gehouden bij het hergebruik van afvalstoffen?

Bekijk het antwoord

X