Geldt de verplichting voor een energielabel ook voor bestaande publieke gebouwen?

februari 2013

Vanaf 2013 moet volgens Europese regelgeving ook alle nieuwbouw van decentrale overheden bij oplevering beschikken over een energielabel. Overheden moeten bovendien energielabels ophangen in alle gebouwen vanaf 500 m2. Geldt de verplichting tot afgifte van een energielabel ook voor bestaande gemeentelijke gebouwen? En op welk vloeroppervlak is de richtlijn precies van toepassing?

Versie december 2012

Antwoord

Ja, de verplichting voor het ophangen van een energielabel geldt ook voor bestaande overheidsgebouwen. Over de vloeroppervlakte van 500 m2 bestaat nog enige onduidelijkheid. De Richtlijn Energieprestaties gebouwen lijkt bij de berekening te spreken over de optelsom van vloeroppervlak dat door de overheid zelf in gebruik is én veelvuldig door het publiek wordt bezocht.

Gebruiksoppervlakte

Andere bronnen buiten de richtlijn spreken echter over alleen gebruiksoppervlakte. De gebruiksoppervlakte kan worden uitgelegd als dat deel van de vloeroppervlakte dat direct gericht is op het gebruik van het gebouw of van afzonderlijke delen van het gebouw. Hieronder kan ook worden verstaan het gedeelte dat niet voor het publiek toegankelijk is, maar wel door de overheidsinstelling in gebruik wordt genomen.

Energielabel Nieuwbouw

Het Energielabel Nieuwbouw is een van de thema’s van het Lente-akkoord. Binnen dit akkoord zijn afspraken gemaakt tussen marktpartijen en de overheid om energiezuiniger te bouwen. De minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen in Nederland komen voort uit de Richtlijn Energieprestaties gebouwen. Een herziene versie van de Richtlijn is in 2010 in werking getreden (Richtlijn 2010/31). Als gevolg hiervan moet de Nederlandse wetgeving worden aangepast.

Uitstel

De verplichting tot Energielabel Nieuwbouw zou per 1 januari 2013 worden geïntroduceerd, maar is met een half jaar uitgesteld. Nieuwe woningen en gebouwen moeten dus per 1 juli 2013 zijn voorzien van het Energielabel. Het label moet zichtbaar zijn in publieke gebouwen groter dan 500 m2.

Verplichtingen voor bestaande gebouwen

Richtlijn Energieprestaties gebouwen heeft de afgifte van het energielabel verplicht gesteld in de volgende gevallen (art. 12):

– Gebouwen of gebouwunits die worden gebouwd, verkocht of aan een nieuwe huurder verhuurd, en;
– Gebouwen waar een totale bruikbare vloeroppervlakte van meer dan 500 m2 door een overheidsinstantie wordt bezet en die veelvuldig door het publiek wordt bezocht.

Bestaande overheidsgebouwen

Waar het bij de eerste categorie gebouwen duidelijk moet gaan om een mutatie, geldt dit niet voor overheidsgebouwen. De verplichting tot afgifte van een energielabel geldt aldus ook voor bestaande gemeentelijke gebouwen. Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat de grens van 500 m2 op 9 juli 2015 wordt verlaagd naar 250 m2.

Reikwijdte

De richtlijn maakt in onderscheid tussen gebouwen waarbij de overheid meer dan 500 m2 in gebruik heeft en die veelvuldig door het publiek wordt bezocht (art. 13 lid 1) en gebouwen waarbij 500 m2 frequent door het publiek wordt bezocht (art. 13 lid 2). Het tweede lid is echter gericht op gebouwen die niet door overheidsinstanties worden gebruikt, en is voor uw vraag niet relevant.

Meer informatie:

Energie-efficiëntie gebouwen, Milieu en klimaat
Rijksoverheid, Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving
Lente-Akkoord, over het energielabel in de nieuwbouw
AgentschapNL, over publieke en overheidsgebouwen

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, , ,