Europese Commissie keurt Nederlandse Regionale Steunkaart 2014-2020 goed

22 september 2014

De Europese Commissie heeft de Nederlandse Regionale Steunkaart voor 2014-2020 goedgekeurd. Om de economische ontwikkeling in regio’s in Groningen, Drenthe, Friesland, Flevoland, de Achterhoek en Groot-Rijnmond te bevorderen, mogen decentrale overheden investeringssteun aan deze regio’s geven.

Nieuwe richtsnoeren

De Regionale Steunkaart voor 2014-2020 is gebaseerd op de nieuwe Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen. Deze zijn in juni 2013 door de Europese Commissie aangenomen. De richtsnoeren zijn vooral gericht op de ontwikkeling van achtergestelde regio’s.

Regionale steunkaart

Op deze goedgekeurde regionale steunkaart worden de regio’s aangewezen die in aanmerking komen voor regionale investeringssteun. In Nederland komen zeven gebieden in aanmerking voor deze steun: gebieden in Groningen, Drenthe (2 gebieden), Friesland en Flevoland en de regio’s de Achterhoek en Groot-Rijnmond. Op de regionale steunkaart staan de maximale toegestane steunintensiteiten per regio. Echter, deze steunintensiteiten kunnen met maximaal 20% worden verhoogd als ze gegeven worden aan kleine ondernemingen. Wanneer ze worden verleend aan middelgrote ondernemingen met maximaal 10%.

Staatssteun

Het verlenen van regionale steun is een uitzondering op de staatssteunregels. Volgens artikel 107 (3)(c) VWEU kan steun worden toegekend in gebieden met een achterstand ten opzichte van het nationale gemiddelde. Als de steun voldoet aan de voorwaarden uit de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Regionale Steunkaart, mogen decentrale overheden ondernemingen in deze achtergebleven regio’s subsidiëren.

Omliggende landen

De Commissie heeft de Regionale steunkaarten van zowel België als Duitsland ook goedgekeurd. Het ziet er naar uit dat enkele grensgebieden in aanmerking komen voor regionale steun. De Regionale Steunkaarten van België en Duitsland zijn per 1 juli 2014 (met terugwerkende kracht) in werking getreden. De verwachting is dat dit met de Nederlandse Regionale steunkaart ook zal gebeuren.

Door:

Femke Salverda en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Regionale steun, Europa decentraal
Staatssteun, Europa decentraal
Regionale steunkaart 2014-2020, Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘nieuwe staatssteunrichtsnoeren goedgekeurd door de Europese Commissie’, Europa decentraal