Subsidies

Decentrale overheden kunnen op het gebied van cultuur, onderwijs, jeugd en sport aanspraak maken op verschillende subsidieprogramma’s van de EU.

Europese subsidiewijzer en Directie Europa

Om decentrale overheden te ondersteunen bij het aanvragen van Europese subsidies, heeft de VNG de Europese subsidiewijzer opgesteld.  Ook de Directie Europa van de VNG kan geraadpleegd worden over Europese subsidies en de mogelijkheden voor decentrale overheden.

Subsidieprogramma’s

Creatief Europa

Creatief Europa financiert projecten voor Europese diversiteit en gedeeld cultureel erfgoed. Het budget voor het programma voor 2014 tot 2020 is vastgesteld op € 540 miljoen. Voor de culturele industrie (mode, games, design en architectuur) is er € 220 miljoen gereserveerd. In geval van winst moeten subsidies op dit onderdeel worden terugbetaald.  Het programma MEDIA richt zich op audiovisueel erfgoed, het verspreiden van Europees audiovisueel werk en het versterken van het concurrentievermogen van de audiovisuele sector.

Europa voor de Burger

Europa voor de burger (2014-2020) bevordert actief Europees burgerschap. Elke lidstaat heeft een ‘Europe for Citizens Point’ (ECP). In Nederland is dit contactpunt ondergebracht bij SICA. Hier kunnen (decentrale) overheden informatie vinden en hulp krijgen bij subsidieaanvragen. Stedenbanden en burgerprojecten / ondersteunende maatregelen die binnen het kader van stedelijke netwerken worden uitgevoerd, komen in aanmerking voor subsidie.

Lifelong Learning Programme

Het Lifelong Learning Programme (LLP) (2007-2013) richtte zich op het principe ‘een levenlang leren’ en bood onderwijsprogramma’s op alle opleidingsniveaus aan. Decentrale overheden konden deelnemen aan LLP. Het budget bedroeg € 6,9 miljard. In diverse gidsen leest u meer informatie. Het Lifelong Learning Programme is nu vervangen door Erasmus+. Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ bestaat uit drie Key Actions: Mobiliteit, Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. Daarnaast biedt het Erasmus+ programma subsidiemogelijkheden voor Sport en het Jean Monnet programma.

 

Structuurfondsen

Naast bovengenoemde programma’s, zijn er Europese structuurfondsen. Deze fondsen hebben als doel:

  • economische verschillen verkleinen tussen lidstaten en regio’s;
  • regionale werkgelegenheid en het concurrentievermogen verbeteren;
  • samenwerking tussen alle lidstaten en regio’s stimuleren.

Volgens een rapport van de Europese Commissie kan cultuur bijdragen aan lokale en regionale ontwikkeling. Daarom zijn structuurfondsen van belang voor decentrale overheden. Het budget voor structuurfondsen (2014-2020) is € 336 miljard. In de periode 2007-2013 bedroeg dit nog € 347 miljard.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Subsidies

Nederland doet weinig beroep op Europese gelden

Van de ruim € 190 miljard Europese subsidies komt € 3,2 miljard in Nederland terecht. Nederland weet, volgens vicepresident van de Europese Commissie Jyrki Katainen, het subsidiepotje niet altijd te vinden. Vooral het midden en klein bedrijf kan profiteren van de Europese subsidies. Maar ook bij de aanleg of onderhoud van Nederlandse infrastructuur zou vaker de hulp van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) ingezet kunnen worden. Daarbij zijn er nog vele andere subsidieprogramma’s waar Nederlandse overheden zich voor aan kunnen melden.

Lees het volledige bericht

Europese Rekenkamer: te vroeg voor uitbreiding Junckerplan

Op 14 september diende de Europese Commissie een voorstel in om het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, ook wel het Junckerplan genoemd, te verlengen en het EU budget hiervoor te vergroten. Voor nu loopt het plan tot 2020. Als reactie hierop heeft de Europese Rekenkamer een aanbeveling gedaan betreffende dit voorstel.

Lees het volledige bericht

Werkprogramma EC 2017: focus op de big things

‘Een Europa dat beschermt, versterkt en verdedigt’. Dit is de centrale leidraad van het op dinsdag 25 oktober 2016 door de Europese Commissie gepresenteerde werkprogramma 2017. Hierin worden de prioriteiten en plannen van de Commissie voor het volgende jaar uiteengezet. Ook nu wil de Commissie zich enkel richten op de big things. In dit nieuwsbericht worden enkele voor decentrale overheden belangrijke onderwerpen uit het werkprogramma genoemd, maar niet uitputtend. Voor decentrale overheden is het goed kennis te nemen van het gehele nieuwe werkprogramma omdat hieruit blijkt dat ook voor hen relevante nieuwe Europese regelgeving of beleid zal volgen.

Lees het volledige bericht

Structuur- en cohesiefondsen zullen na 2020 vaker worden ingezet in de vorm van leningen

Als het aan Jyrki Katainen ligt, worden Europese structuur- en cohesiefondsen na de hervorming van het meerjarig financieel kader in 2020 steeds vaker gebruikt als lening of garantstelling en in mindere mate als subsidie. Volgens de Eurocommissaris voor groei, banen en investeringen is de impact op de reële economie en banenmarkt groter wanneer EU geld niet langer alleen in de vorm van een subsidie wordt verstrekt. Katainen deed deze uitspraken op 5 april jl. in een interview met Politico Europe.

Lees het volledige bericht

Nieuwe brochure over combinatiemogelijkheden EFSI en ESI-fondsen

De Europese Commissie heeft op 23 februari een brochure gepubliceerd om lokale overheden en projectontwikkelaars te helpen met het combineren van het Europese Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) met de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen). Met het combineren van de twee instrumenten hoopt de Commissie dat er een versterkend effect zal optreden.
Lees het volledige bericht

Kallas in Europees Parlement: Minder complexe regels voor ontvangers structuurfondsen

Voorzitter van de High Level Group voor simplificatie Siim Kallas sprak met de REGI commissie van het Europees Parlement over de simplificatie van de Europese structuurfondsen. Volgens hem is het nodig om de hoeveelheid en complexiteit van de regels te verminderen en de administratieve lasten voor ontvangers van structuurfondsen te verlichten. 
Lees het volledige bericht

Publicaties Subsidies

X