Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Luchtvaart

Binnenkort komt hier voor gemeenten en provincies meer duidelijkheid wat betreft het verlenen van staatssteun aan luchthavens. De Europese Commissie heeft hiertoe voorstellen gedaan. Met deze voorstellen speelt de Commissie in op de gewijzigde (markt)omstandigheden voor de luchtvaartindustrie. Voorbeelden hiervan zijn de groei van lowcostmaatschappijen, toenemende concurrentie, opheffing van tariefbeperkingen, privatiseringen, enz.

Nieuwe richtsnoeren

De nieuwe richtsnoeren geven een stand van zaken, met de nieuwe juridische en economische situatie wat betreft de overheidsfinanciering van luchthavens en luchtvaartmaatschappijen.

Ook geven zij nader aan onder welke voorwaarden dit soort overheidsfinanciering al dan niet staatssteun is. En als de financiering staatssteun is, op welke voorwaarden deze dan verenigbaar kan worden verklaard met de interne markt.

De voorstellen passen binnen de algemene modernisering van de staatssteunregels. Belangrijke pijlers daarbij zijn dat steun gericht moet zijn op marktfalen en doelstellingen van gemeenschappelijk Europees belang realiseren.

De nieuwe richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zijn op 20 februari 2014 door de Europese Commissie aangenomen. De nieuwe richtsnoeren zijn op pagina drie van deze uitgave van het Publicatieblad van de Europese Unie te vinden.

Decentrale gevolgen

Europa decentraal kom binnenkort met een nadere analyse van de praktische gevolgen van de voorgestelde richtlijn voor decentrale overheden.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Meer informatie:

MEER INFORMATIE

Nieuws Luchtvaart

Nieuwe vrijstellingsmogelijkheden voor staatssteun in de maak

De Europese Commissie heeft voorgesteld om havens en luchthavens als steuncategorie op te nemen in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Ook worden in het voorstel de steundrempels voor cultuur en erfgoed verhoogd. De uitbreiding van vrijstellingsmogelijkheden onder de AGVV betekent voor decentrale overheden dat ze meer armslag krijgen om steun ‘staatssteunproof te verlenen. De uitbreiding staat nu open ter publieke consultatie.
Lees het volledige bericht

Twente krijgt geen burgerluchthaven

De gemeente Enschede en de provincie Overijssel hebben een streep gehaald door de plannen voor commerciële vluchten vanaf luchthaven Twente. De Europese Commissie kan niet voor januari 2015 uitsluitsel geven of een overheidsbijdrage geen ongeoorloofde staatssteun oplevert. Hierdoor wordt het politieke tijdskader om eind 2014 te kunnen vliegen niet gehaald.
Lees het volledige bericht

Steun aan Groningen Airport goedgekeurd

De Nederlandse steun aan Groningen Airport Eelde wordt door de Europese Commissie niet beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. Het besluit van de Commissie is genomen aan de hand van de kersverse staatssteunregels voor vliegvelden. Hiermee wordt ook duidelijk dat Europa decentrale overheden de ruimte geeft bij te dragen aan regionale transportbehoeften.

Lees het volledige bericht

Commissie keurt nieuwe luchtvaartrichtsnoeren goed

De Europese Commissie heeft de nieuwe richtsnoeren voor staatssteun aan vliegtuigmaatschappijen en luchthavens aangenomen. De richtsnoeren zijn bedoeld om goede verbindingen tussen de regio’s en de mobiliteit van burgers te verzekeren. Tegelijkertijd moeten de richtsnoeren verstoringen van de mededinging op de interne markt beperken. De richtsnoeren zijn onderdeel van de staatssteunherzieningen van de Commissie. Decentrale overheden krijgen ermee te maken als ze steun willen verlenen aan regionale vliegvelden.

Lees het volledige bericht

Steun aan lokaal vliegveld onverenigbaar met staatssteunregels

De staatssteun van de Poolse gemeenten Gdynia en Kosakowo aan het gelijknamige regionale vliegveld moet worden teruggedraaid. Dit heeft de Europese Commissie besloten die na onderzoek de verleende steun onverenigbaar verklaarde met de Europese regels voor staatssteun in de luchtvaartsector. De zaak benadrukt nog eens het belang van een goede kennis van de Europese staatssteunregelgeving voor decentrale overheden die een (regionaal) vliegveld willen steunen.

Lees het volledige bericht

Europees Parlement in actie voor flexibele staatssteunregels voor regionale vliegvelden

Een groep van 53 Europarlementariërs is onlangs een actie gestart om de staatssteunregels te versoepelen voor regionale vliegvelden met minder dan 700.000 passagiers per jaar. Zij claimen dat zulke vliegvelden een belangrijke bijdrage leveren aan lokale en regionale ontwikkeling. Het is voor decentrale overheden, die regionale vliegvelden willen steunen, daarom van belang op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van steun voor de regionale luchthavens.

Lees het volledige bericht