Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Visserij

Decentrale overheden kunnen steun verlenen aan ondernemingen in de visserijsector. Een voorbeeld hiervan is steun voor de uitrusting van vissershavens. In Nederland komt deze vorm van steun echter niet vaak voor.

Verordening Europees Visserijfonds

Er mag pas staatssteun aan de visserijsector worden verleend, wanneer wordt voldaan aan de Verordening Europees Visserijfonds (EVF). Hierin staan doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het vormt een kader voor de steun ten behoeve van duurzame ontwikkeling van de visserijsector, visserijgebieden en binnenvisserij. Er is ook een samenvatting van deze verordening beschikbaar.

Staatssteunregels

Staatssteunregels voor de visserijsector zijn vastgelegd in de Richtsnoeren staatssteun visserij- en aquacultuursector, de Vrijstellingsverordening staatssteun en visserij en de De-minimisverordening visserij.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG


Nieuws Visserij

Praktijkvragen Visserij

Welke termijn geldt voor een kennisgeving onder de MKB-Visserijvrijstelling?

Onze provincie wil gebruik maken van de MKB-Visserijvrijstelllingsverordening voor staatssteun. Hieruit volgt geen duidelijke termijn voor het verrichten van kennisgeving bij de Europese Commissie. Moet de informatie over een steunmaatregel onder deze vrijstelling vóór de inwerkingtreding van de steunregeling aan de Commissie zijn toegezonden?

Bekijk het antwoord

X