Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Natuurbeheer

Decentrale overheden die te maken hebben met natuurbeheer kunnen in aanraking komen met de staatssteunregels. In de Catalogus Groenblauwe diensten staat informatie over de extra kosten die gemaakt worden om het niveau van natuur- en landschapsbeheer boven het huidige Europese niveau te tillen.

Natuur- en landschapsbeheerorganisaties ondernemingen?

Natuur- en landschapsbeheerorganisaties moeten volgens de Europese Commissie als onderneming worden aangemerkt. Wanneer decentrale overheden staatssteun verlenen, kijkt de Commissie niet naar de doelstellingen van de organisatie, maar naar de economische aard van de activiteiten.

Doelstellingen

Zo heeft de Commissie gesteld dat doelstellingen op het terrein van natuur- en landschapsbeheer vaak verweven zijn met landbouw- en andere economische activiteiten, waaronder:

Grondtransacties;
– Advisering;
– Toerisme.

De Commissie maakt daarbij geen onderscheid tussen private en publieke natuurbehoudorganisaties.

Economische activiteit

De vraag of natuurbeheer een economische activiteit is, is anno 2012 controversieel. Diverse lidstaten zijn van mening dat natuur- en landschapbeheerorganisaties geen ondernemingen zijn, omdat zij geen economische activiteiten verrichten. Hierover loopt nu een zaak bij het Hof van Justitie.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Natuurbeheer

Staatssecretaris Van Dam over de fitnesscheck van de vogel- en habitatrichtlijn

“Nederland wil de vogel- en habitatrichtlijn (VHR) in de huidige vorm behouden, bij nadere gedachtevorming in het kader van de fitnesscheck moet de focus gericht zijn op verbetering van de implementatie van de richtlijnen”. Dit stelt staatssecretaris Van Dam in het algemeen overleg over natuurbeleid dat op woensdag 23 maart jl. plaatsvond in de Tweede Kamer commissie Economische Zaken.

Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Natuurbeheer

Is de verplaatsing van een landbouwbedrijf voor de ontwikkeling van natuur in het algemeen belang?

Onze provincie wil bijdragen aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hiertoe wil de provincie een landbouwbedrijf steun verlenen om naar een nieuwe locatie te verhuizen zodat de huidige locatie in de EHS kan worden opgenomen. Onze vraag is of de versterking van de EHS een algemeen belang oplevert in de zin van artikel 16 van de Landbouw Groepsvrijstellingsverordening (LGVV)?

Bekijk het antwoord

Kan de provincie steun voor natuurbeheer inrichten als compensatie voor de uitvoering van een DAEB?

Onze provincie wil een organisatie die zich inzet voor natuurbeheer een subsidie geven om een bepaald stuk natuur te onderhouden en te beschermen. Hoe moeten wij een dergelijke subsidie inrichten om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming is met de Europese staatssteunregels? Kunnen wij de subsidie aanmerken als een compensatie voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)?

Bekijk het antwoord