Zoeken
Staatssteun
Subonderwerpen

Europa decentraal ondersteunt bij kennisgevingen

Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van BZK bij de uitvoering van kennisgevingen en staatssteunrapportages. Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de Landbouwvrijstellingsverordening willen doen, kunnen contact opnemen met Europa decentraal. Bereikbaarheid via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090.

Taken

Europa decentraal voert de volgende door BZK gedelegeerde staatssteunwerkzaamheden uit:

  • Het begeleiden en coördineren van de procedures voor van melding vrijgestelde steun van gemeenten en provincies. Kennisgevingen voor steun die onder de AGVV en de landbouwvrijstelling vallen, lopen via Europa decentraal.
  • Het coördineren van de jaarlijkse staatssteunrapportages van provincies en gemeenten ten behoeve van het State Aid Scoreboard. De benodigde informatie wordt door Europa decentraal uitgevraagd, verzameld en geregistreerd.

Eindverantwoordelijkheid bij BZK

In alle gevallen behoudt het ministerie van BZK de eindverantwoordelijkheid. Europa decentraal verstrekt geen informatie aan de Europese Commissie zonder een eindtoets en toestemming van het ministerie. BZK blijft ook de ondertekenaar van de kennisgevingen.

Contact

Gemeenten en provincies kunnen voor vragen over staatssteunkennisgevingen of -rapportages terecht bij Europa decentraal via bovengenoemde contactgegevens. Dit geldt ook voor vragen over de ondersteunende werkzaamheden van Europa decentraal voor het Coördinatiepunt Staatssteun van BZK.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Nieuws Europa decentraal ondersteunt bij kennisgevingen

Staatssteunvrijstellingen steeds vaker toegepast door decentrale overheden

Het jaar 2017 gaat de boeken in als een recordjaar wat betreft het gebruik van vrijstellingsverordeningen door Nederlandse decentrale overheden bij het verlenen van staatssteun. Zo zijn er vorig jaar 227 steunmaatregelen van decentrale overheden kennisgegeven bij de Europese Commissie om staatssteun geoorloofd te verstrekken. Deze aanhoudende stijgende trend wordt door de kennisgevingen-barometer van Europa decentraal inzichtelijk gemaakt.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel II)

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is afgelopen zomer op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen bieden uitgebreidere mogelijkheden voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de Europese Ster wordt in de vorm van een drieluik nader ingegaan op de wijzigingen van de AGVV en wordt de decentrale relevantie geduid. In dit tweede deel van het drieluik wordt nader ingegaan op alle steuncategorieën die gewijzigd en/of verruimd zijn. De nieuwe steuncategorieën regionale luchthavens en steun voor zee- en binnenhavens komen in het derde deel aan bod.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel I)

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is in de zomer van 2017 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de komende edities van de Europese Ster verschijnt daarom een drieluik om de wijzigingen van de AGVV te duiden op decentrale relevantie. In het eerste deel wordt ingegaan op de wijzigingen van de algemene toepassingsvoorwaarden.

Lees het volledige bericht

Meer duidelijkheid over de AGVV

De Europese Commissie heeft het bestaande FAQ-document over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), verruimd. Dit document kan decentrale overheden verduidelijking bieden over de AGVV. De FAQ gaat in op alle 58 artikelen van de verordening.
Lees het volledige bericht

100ste kennisgeving decentrale overheid afgerond!

We zijn er! De honderdste kennisgeving is gedaan door de provincie Limburg onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wilt u meer weten over staatssteun en de kennisgevingsprocedure? Kom dan naar de bijeenkomst  op 8 oktober. Samen vieren we de eerste verjaardag van het nieuwe staatssteunpakket (SAM, ofwel State Aid Modernisation) en praten we u bij over de belangrijkste veranderingen die SAM met zich mee heeft gebracht.
Lees het volledige bericht

Praktijkvragen Europa decentraal ondersteunt bij kennisgevingen