Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

18 december 2017Aanbesteden

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag voor werken naar € 5.548.000,- en de verhoging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar € 221.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2019.

Wat verandert er?

De gewijzigde drempelbedragen zullen gelden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De nieuwe drempelbedragen zijn:

 • Concessieovereenkomsten (richtlijn 2014/23):
  • drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • dit drempelbedrag geldt ook voor dienstenconcessies (art. 8 lid 1 richtlijn 2014/23).
 • Klassieke sectoren (richtlijn 2014/24):
  • de drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 144.000,- exclusief btw (voorheen € 135.000,-);
  • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 221.000,- exclusief btw (voorheen € 209.000,-).
 • Speciale sectoren (richtlijn 2014/25):
  • drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • drempel voor leveringen en diensten wordt € 443.000,- exclusief btw (voorheen € 418.000,-).
 • Defensie- en veiligheid (richtlijn 2009/81):
  • drempel voor werken wordt € 5.548.000,- exclusief btw (voorheen € 5.225.000,-);
  • drempel voor leveringen en diensten wordt € 443.000,- exclusief btw (voorheen € 418.000,-).

De Commissie heeft ook een nieuwe mededeling gepubliceerd met daarin de tegenwaarden in de andere nationale valuta’s dan de euro van de toepassingsdrempels van de bovengenoemde richtlijnen.

Decentrale relevantie

Decentrale overheden moeten bij hun overheidsopdrachten rekening houden met de nieuwe Europese drempelbedragen. Een overheidsopdracht met een waarde gelijk aan of meer dan het Europese drempelbedrag, moet met inachtneming van de geldende Europese aanbestedingsrichtlijnen worden aanbesteed.

Door:

Chris Koedooder en David Schutrups, Europa decentraal

Bron:

Gedelegeerde verordening 2017/2364 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2014/25
Gedelegeerde verordening 2017/2365 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2014/24
Gedelegeerde verordening 2017/2366 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2014/23
Verordening 2017/2367 van de Commissie tot wijziging van richtlijn 2009/81

Meer informatie:

Aanbesteden, Europa decentraal
Aanbestedingsrichtlijnen, Europa decentraal
Aanbestedingswet, Europa decentraal
Drempelwaarden, Europa decentraal